Hoạt động cộng đồng – kết nối doanh nghiệp với sinh viên 2017. Chủ đề: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT-VT”.

24
04
'17

Thời gian: Thứ ba, ngày 30/05/2017
Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
Đối tượng tham dự: Sinh viên toàn trường

Để tiếp nối thành công của chuỗi chương trình Roadshow vừa qua, trong tháng 05 năm 2017, Hội Tin học TP.HCM (HCA) phối hợp cùng cùng các đơn vị Saigon Innovation Hub (thuộc Sở KHCN TP.HCM), Ban điều hành hệ sinh thái khởi nghiệp ICT TPHCM, Câu lạc bộ ươm tạo DN TPHCM, các doanh nghiệp ngành CNTT-VT để tiếp tục tổ chức Hoạt động cộng đồng – kết nối doanh nghiệp với sinh viên 2017 với Chủ đề: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT-VT” tại các trường Đại học và Cao đẳng TP.HCM.
 
Chương trình sẽ mang đến cho các bạn sinh viên kiến thức và kinh nghiệm về khởi nghiệp, khơi nguồn ý tưởng – phát triển sản phẩm từ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, kinh nghiệm gọi vốn thành công và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, quản trị nhân sự và tổ chức bộ máy DN khởi nghiệp, giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.HCM, chính sách và những hỗ trợ của TP về khởi nghiệp,…
 

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm