Ra mắt
Logo Khoa CNTT

10
03
'17

Với quyết tâm xây dựng và phát triển thương hiệu, Khoa Công nghệ thông tin - Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã ra mắt chính thức logo mới.

Logo khoa CNTT được thiết kế theo hình khối tròn với các ý nghĩa sau:

  • 2 ký tự "I"và "T" được cách điệu, là viết tắt của từ "Information Technology", đại diện cho khoa Công nghệ thông tin.
  • Dấu chấm của ký tự "i" được cách điệu thành các vòng tròn đồng tâm tượng trưng cho sự lan tỏa rộng lớn của sóng thông tin.
  • Bốn hình chữ nhật bên trái đại diện cho bốn bộ môn trực thuộc khoa Công nghệ thông tin, cùng với khoa góp phần đưa ngành CNTT phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
  • Hai nửa vòng tròn bao bên ngoài logo thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, hòa quyện với nhau trong khoa CNTT nói riêng, và giữa khoa CNTT với thực tiễn xã hội nói chung, tạo nên sự vận động và phát triển không ngừng theo không gian và thời gian. Qua đó thể hiện sự đoàn kết, gắn bó cùng phát triển.
  • "TDC" chính là tên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Thu Duc College of Technology)

Với các ý nghĩa trên, Khoa CNTT quyết tâm xây dựng một thương hiệu đáng tin cậy đối với sinh viên và xã hội, kết nối giáo dục đào tạo với thực tiễn để từ đó góp phần phát triển nền CNTT tại Việt Nam.

Sự kiện
Hoạt động

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm