Khoa CNTT
Trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức

13
03
'17

Website khoa CNTT

Với sự làm việc nghiêm túc đầy nhiệt huyết của Nhóm thiết kế và phát triển web, ngày 02/09/2014, website Khoa CNTT đã chính thức đi vào hoạt động.
Website Khoa CNTT được xây dựng và phát triển với kỹ thuật Responsive Web Design, tương thích với nhiều thiệt bị khác nhau, giúp người dùng trải nghiệm hiệu quả tốt nhất.
Ngoài ra, website là cổng thông tin chính thức của Khoa CNTT, cung cấp cho sinh viên các thông tin liên quan đến quá trình học tập và sinh hoạt tại trường. Bên cạnh đó, website cũng là kênh kết nối giữa Khoa và xã hội, góp phần khẳng định thương hiệu Khoa Công nghệ thông tin, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
Website được biên soạn với ngôn ngữ chính là Tiếng Việt với đầy đủ thông tin về cơ cấu tổ chức cũng như các hoạt động của Khoa, cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên, các bài viết chuyên đề, học thuật, v.v...
Với tất cả tâm huyết của Nhóm thiết kế và phát triển web, chúng tôi hi vọng website là địa chỉ truy cập yêu thích của tất cả sinh viên và giảng viên Khoa CNTT, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Sự kiện
Hoạt động

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm