09
Tháng 09

Thông báo về việc gia hạn thời gian xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 2016

Thông báo về việc gia hạn thời gian xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 2016[...]

08
Tháng 09

Danh sách link các lớp học phần giảng dạy học kỳ 1 năm học 2021-2022

Danh sách link các lớp học phần giảng dạy học kỳ 1 năm học 2021-2022 của Khóa 2019-2020. Bắt đầu học từ ngày 13/09/2021.[...]

05
Tháng 09

Thông báo về việc ban hành Sổ tay học vụ Khóa tuyển sinh năm 2021

Thông báo về việc ban hành Sổ tay học vụ Khóa tuyển sinh năm 2021 và sổ tay học vụ khóa 2021[...]

04
Tháng 09

Danh Sách Các Lớp Học Phần Ôn Thi Trực Tuyến

Danh Sách Các Lớp Học Phần Ôn Thi Trực Tuyến. Bao gồm Khoa CNTT và Khoa KHCB[...]

02
Tháng 09

Đăng ký tham gia livetream workshop Phân tích dữ liệu & Quản lý dự án phần mềm

Hãy đăng ký tham gia buổi livestream workshop Phân tích dữ liệu & Quản lý dự án phần mềm vào lúc 9:30 ngày 11/09/2021 tại fanpage Khoa Công Nghệ Thông Tin.[...]

01
Tháng 09

Thông báo điều chỉnh thời gian về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển điểm, miễn học, miễn thi các học phần HKI năm học 2021-2022

Thông báo điều chỉnh thời gian về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển điểm, miễn học, miễn thi các học phần HKI năm học 2021-2022.[...]

25
Tháng 08

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển điểm, miễn học, miễn thi các học phần HKI năm học 2021-2022

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển điểm, miễn học, miễn thi các học phần HKI năm học 2021-2022. [...]

15
Tháng 08

Thông báo về việc dời lịch xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2021

Thông báo về việc dời lịch xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2021[...]

14
Tháng 08

Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2021-2022[...]

14
Tháng 08

FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream Tư Vấn Tuyển Sinh Ngành Truyền Thông và Mạng Máy Tính

Vào lúc 10:30 sáng 10/08/2021, FIT-TDC đã tổ chức buổi Livestream tư vấn tuyển sinh ngành Truyền Thông & Mạng Máy Tính.[...]

Sự kiện
Hoạt động