Chào mừng đại hội đại biểu Công đoàn Cơ Sở Trường CĐCN Thủ Đức

Chào mừng đại hội đại biểu Công đoàn Cơ Sở Trường CĐCN Thủ Đức

15
12
'22

Tổ chức Hội nghị tổ công đoàn và Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2038

 


Tổ chức Hội nghị tổ công đoàn và Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2038
Thực hiện Kế hoạch số 323/KH-CĐGD ngày 03/10/2022 của Công đoàn Giáo dục Thành phố về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Hướng dẫn số 288/Dh-CĐGD ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028;

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức triển khai Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổ công đoàn, Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, bắt đầu tiến hành theo kế hoạch "Tổ chức Hội nghị tổ công đoàn và Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028"
 

Hội nghị tổ Công đoàn Khoa CNTT diễn ra vào ngày 15/12/2022 tại phòng B111 thành công tốt đẹpFIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Phan Thanh Nhuần
(Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở