Chúc Mừng Các Bạn Đạt Giải Cao Trong Cuộc Thi "Thử Thách Lập Trình" năm 2021

Chúc Mừng Các Bạn Đạt Giải Cao Trong Cuộc Thi "Thử Thách Lập Trình" năm 2021

16
11
'21

Chúc Mừng Các Bạn Đoạt Giải Cao Trong Cuộc Thi "Thử Thách Lập Trình" năm 2021

 

Chúc Mừng Các Bạn Đạt Giải Cao Trong Cuộc Thi "Thử Thách Lập Trình" năm 2021

   Giải Nhất : Phạm Văn Thanh - 20211TT0669
   Giải Nhì: Trường Văn Tiến - 20211TT0263
   Giải Ba: Cao Trung Hiếu - 19211TT0067
   Giải Khuyến Khích: Hàng Thanh Tuấn - 20211TT0102
   Giải Khuyến Khích: Lê Anh Vũ - 19211TT2235

Giải thưởng sẽ được trao cho các bạn đạt giải khi trường cho phép sinh viên đi học lại.
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở