Chúc mừng các sinh viên FIT-TDC tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Chúc mừng các sinh viên FIT-TDC tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

05
11
'21

FIT-TDC chúc mừng các sinh viên ngành CNTT, Truyền thông & Mạng máy tính và Thiết kế đồ họa bậc cao đẳng đã tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2021.

 

    FIT-TDC chúc mừng các sinh viên ngành CNTT, Truyền thông & Mạng máy tính và Thiết kế đồ họa bậc cao đẳng đã tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2021.
   Xem thông tin quyết định tại:
quyet-dinh-139-cd-k17-.doc
quyet-dinh-138-cd-k16-.doc
    Sinh Viên có thể xem danh sách online: Click vào để xem ds online 
 
Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin:​ ​​
STT Họ & Tên MSSV Lớp
1 Hoàng Văn Nghiệp 15211TT1121 CD15TT4
2 Phạm Phong 15211TT2393 CD15TT7
3 Nguyễn Trung Thức 15211TT2402 CD15TT7
4 Phan Văn Khải 15211TT2523 CD15TT5
5 Nguyễn Gia Huy 16211TT0889 CD16TT2
6 Nguyễn Ngọc Sơn 16211TT0917 CD16TT2
7 Phạm Thanh Hoàng 16211TT0925 CD16TT7
8 Nguyễn Phước Sang 16211TT1163 CD16TT3
9 Mai Thị Quanh 16211TT1403 CD16TT3
10 Phạm Thị Huỳnh Thi 16211TT1712 CD16TT4
11 Nguyễn Quang Hiểu 16211TT1727 CD16TT4
12 Trương Quốc Khánh 16211TT1985 CD16TT5
13 Ngô Quốc Cường 16211TT2083 CD16TT5
14 Cao Thanh Lâm 17211TT0305 CD17TT1
15 Hà Xuân Phi 17211TT0607 CD17TT2
16 Nguyễn Công Thức 17211TT0914 CD17TT3
17 Lê Quốc Việt 17211TT0947 CD17TT3
18 Nguyễn Trí Hiếu 17211TT1165 CD17TT3
19 Huỳnh Đổ Vương 17211TT1170 CD17TT3
20 Nguyễn Đình Triều 17211TT1806 CD17TT10
21 Hỷ Minh Hiệp 17211TT2345 CD17TT6
22 Ngô Văn Trung 17211TT2649 CD17TT6
23 Trần Lê Quốc Dũng 17211TT2650 CD17TT6
24 Phạm Xuân Phú 17211TT2656 CD17TT6
25 Phan Đỗ Hoàng Nhật 17211TT2669 CD17TT6
26 Phạm Thái Dương 17211TT2737 CD17TT7
27 Võ Thuận Quốc Huy 17211TT2795 CD17TT7
28 Thái Hoàng Tuấn 17211TT2880 CD17TT7
29 Nguyễn Văn Hảo 17211TT3002 CD17TT7
30 Trần Xuân Tiến 17211TT3421 CD17TT9
31 Nguyễn Tấn Phúc 17211TT3513 CD17TT9
32 Võ Đình Chinh 17211TT3587 CD17TT9
33 Nguyễn Minh Trinh 17211TT3608 CD17TT9
34 Lê Thành 17211TT3614 CD17TT9
35 Phạm Cao Cường 17211TT3628 CD17TT9
36 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 17211TT3662 CD17TT9
37 Hồ Quang Tùng 17211TT3686 CD17TT9
38 Võ Nguyễn Hải Yến 17211TT3839 CD17TT10
39 Nguyễn Thị An 17211TT4022 CD17TT10
40 Hoàng Xuân Hòa 17211TT4156 CD17TT3
41 Đặng Ngọc Hiển 17211TT4347 CD17TT9
42 Lê Nguyễn Quốc Vũ 17211TT4403 CD17TT10
43 Trần Vũ Ninh 18211TT0018 CD18TT1
44 Trần Bình An 18211TT0046 CD18TT1
45 Trần Công Hòa 18211TT0059 CD18TT1
46 Nguyễn Huy Tuệ 18211TT0377 CD18TT1
47 Huỳnh Quốc Khánh 18211TT0489 CD18TT1
48 Nguyễn Vinh Hiển 18211TT0510 CD18TT1
49 Trần Triều Thuận 18211TT0530 CD18TT10
50 Hồ Đức Long 18211TT0534 CD18TT1
51 Trần Thanh Nhẫn 18211TT0597 CD18TT1
52 Mai Xuân Trí 18211TT0600 CD18TT1
53 Trần Hoàng Tú 18211TT0809 CD18TT2
54 Trần Anh Khiêm 18211TT0860 CD18TT9
55 Nguyễn Phước Thịnh 18211TT0920 CD18TT2
56 Trần Phong Nhã 18211TT1000 CD18TT10
57 Trần Thị Quỳnh Như 18211TT1158 CD18TT9
58 Nguyễn Văn Khôi 18211TT1353 CD18TT3
59 Trần Anh San 18211TT1375 CD18TT5
60 Đặng Tuấn Phong 18211TT1507 CD18TT4
61 Nguyễn Văn Minh 18211TT1570 CD18TT9
62 Trần Quang Tuấn 18211TT1593 CD18TT2
63 Nguyễn Hoàng Long 18211TT1865 CD18TT4
64 Lưu Tuấn Trình 18211TT2130 CD18TT9
65 Nguyễn Công Thành 18211TT2247 CD18TT5
66 Nguyễn Thị Thùy Dương 18211TT2528 CD18TT9
67 Đoàn Thanh Tùng 18211TT2645 CD18TT9
68 Nguyễn Phương Tân 18211TT2680 CD18TT10
69 Nguyễn Văn Long 18211TT2716 CD18TT7
70 Cao Thành Đạt 18211TT3078 CD18TT2
71 Văn Tấn Vũ 18211TT3202 CD18TT9
72 Ngô Ngọc Điện 18211TT3316 CD18TT2
73 Trần Văn Thắng 18211TT3545 CD18TT9
74 Nguyễn Trần Bổn 18211TT4119 CD18TT4
75 Trần Nguyễn Nguyên Kỳ 18211TT4346 CD18TT5
76 Châu Minh Đô 18211TT4478 CD18TT5
77 Hồ Khắc Lĩnh 18211TT5028 CD18TT2
78 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 18211TT5127 CD18TT8
79 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18211TT5283 CD18TT9

Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông & mạng máy tính:
STT Họ & Tên MSSV Lớp
1 Tăng Bá Mỹ 1451TT1022 CD14TM1
2 Bùi Nhật Duy 15211TM1750 CD15TM1
3 Nguyễn Thị Mai Trâm 16211TM1737 CD16TM1
4 Nguyễn Hữu Thăng 17211TM1281 CD17TM2
5 Nguyễn Thành Lợi 17211TM3808 CD17TM1
6 Lê Thành Trung 17211TM4437 CD17TM2
7 Nguyễn Hoàng Đông 17211TM4478 CD17TM1
8 Bùi Chí Hiếu 18211TM0181 CD18TM1
9 Phạm Thế Trường Thành 18211TM0326 CD18TM1
10 Lưu Hoàng Minh 18211TM0331 CD18TM1
11 Lê Văn Nghiệp 18211TM0417 CD18TM1
12 Hàng Nhân Hòa 18211TM0923 CD18TM2
13 Phạm Quốc Toản 18211TM0941 CD18TM1
14 Hoàng Cao Thiên 18211TM1401 CD18TM2
15 Nguyễn Thị Lắm 18211TM1421 CD18TM2
16 Phạm Hồng Hiệp 18211TM2491 CD18TM1
17 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 18211TM2818 CD18TM1
18 Trịnh Tuyết Minh 18211TM2926 CD18TM2
19 Đinh Hồng Phong 18211TM3019 CD18TM1
20 Đinh Thị Mai Uyên 18211TM3444 CD18TM1
21 Nguyễn Tấn Đạt 18211TM3951 CD18TM1
22 Nguyễn Trung Hiếu 18211TM4264 CD18TM2
23 Trương Công Phong 18211TM4284 CD18TM2
24 Trần Minh Quang 18211TM4413 CD18TM2
25 Lương Trung Thuật 18211TM4483 CD18TM2
26 Phùng Xuân Thiện 18211TM4745 CD18TM2
27 Trương Hoàng Vũ 18211TM4782 CD18TM2
28 Phạm Thanh Tiền 18211TM5034 CD18TM2

Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa:​​
STT Họ & Tên MSSV Lớp
1 Nguyễn Anh Minh 16211DH1759 CD16DH1
2 Từ Ngọc Hiệp 17211DH1125 CD17DH1
3 Trần Phát Đạt 17211DH1470 CD17DH1
4 Nguyễn Văn Hương 17211DH1712 CD17DH1
5 Phạm Thị Kim Ngà 17211DH2125 CD17DH1
6 Phùng Đình Khoa 17211DH2151 CD17DH1
7 Cao Hải Thùy 17211DH2892 CD17DH3
8 Nguyễn Thúy Diệu 17211DH3011 CD17DH2
9 Hà Tiến Sỹ 17211DH3123 CD17DH2
10 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 17211DH3263 CD17DH3
11 Thái Nguyễn Tấn Đạt 17211DH3336 CD17DH2
12 Lê Hoàng Lan Vy 17211DH3946 CD17DH3
13 Nguyễn Kim Toàn 17211DH3995 CD17DH1
14 Nguyễn Thị Thu Trinh 17211DH4228 CD17DH3
15 Trịnh Văn Hiếu 17211DH4268 CD17DH1
16 Hà Thị Anh Đào 18211DH0016 CD18DH1
17 Phạm Thế Toàn 18211DH0590 CD18DH1
18 Nguyễn Thị Thanh Trúc 18211DH1127 CD18DH1
19 Lương Thị Anh Thư 18211DH1486 CD18DH1
20 Nguyễn Thị Thu Hương 18211DH1743 CD18DH2
21 Quách Văn Thiên An 18211DH2229 CD18DH1
22 Phan Thị Kim Tiên 18211DH3084 CD18DH1
23 Võ Duy Khang 18211DH3532 CD18DH1
24 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18211DH5052 CD18DH3
25 Trần Tiến Đạt 18211DH5161 CD18DH3
 
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở