Đăng ký tham gia livetream workshop Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm

Đăng ký tham gia livetream workshop Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm

08
10
'21

Hãy đăng ký tham gia buổi livestream workshop Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm vào lúc 9:30 ngày 16/10/2021 tại fanpage Khoa Công Nghệ Thông Tin.

 
 

Livestream workshop khoa CNTT
     Trong buổi livestream, chúng ta sẽ giới thiệu cách sử dụng VS Code, Sourcetree và Azure DevOps. Tiến hành cài đặt và cấu hình Sourcetree, sau đó sao chép một repo vào máy trạm cục bộ. Chúng ta cũng sử dụng Sourcetree để đẩy các thay đổi lên DevOps Repos và sử dụng Sourcetree để cập nhật repo cục bộ với các thay đổi từ xa.
     Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ làm việc với Azure DevOps, một nền tảng của Microsoft cung cấp chuỗi công cụ DevOps end-to-end để phát triển và triển khai phần mềm.
  Hãy nhanh tay đăng ký ngay tại form bên dưới:
 

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở