Danh sách phòng thi cuộc thi Lập trình viên website giỏi 2022

Danh sách phòng thi cuộc thi Lập trình viên website giỏi 2022

27
05
'22

Các bạn đăng ký tham gia theo danh sách bên dưới vui lòng có mặt lúc 11:00 ngày 28/5/2022 tại phòng B002A để thi vòng sơ loại.

Các bạn đăng ký tham gia cuộc thi Lập trình viên website giỏi năm 2022 vui lòng xem danh sách bên dưới và có mặt lúc 11:00 ngày 28/5/2022 tại phòng B002A.
 

STT Họ và tên MSSV Lớp
1 Bế Nguyễn Hiền Nương 21211TT4822 CD21TT9
2 Bùi Lộc Thành 21211tt5011 CD21TT9
3 Đỗ Xuân Quý 21211TT2107 CD21TT3
4 Đỗ Xuân Trọng 21211tt2122 CD21TT3
5 Hàng Thanh Tuấn 20211TT0102 CD20TT9
6 Hồ Ngũ Đạt 21211tt3847 CD21TT4
7 Hồ Sĩ Hùng 19211TT0047 CD19TT3
8 Huỳnh Quốc Diện 21211TT4170 CD21TT8
9 Lâm Vạn Thuận 21211TT0516 CD21TT2
10 Lê Duy Đạt 21211TT4492 CD21TT8
11 Lê Phú Vinh 21211TT2870 CD21TT3
12 Lưu Công Toàn 21211TT0263 CD21TT6
13 Ngô Văn Thêm 20211TT1447 CD20TT2
14 Nguyễn Anh Tuấn 21211TT3072 CD21TT4
15 Nguyễn Chí Lợi 21211TT3289 CD21TT7
16 Nguyễn Đức Minh 21211TT4504 CD21TT11
17 Nguyễn Hoàng Kính 21211tt4678 CD21TT11
18 Nguyễn Hồng Hào 21211TT0290 CD21TT3
19 Nguyễn Hữu Duy Kha 21211TT0590 CD21TT4
20 Nguyễn Mai Thảo 21211TT1290 CD21TT3
21 Nguyễn Ngọc Đạt 21211TT1083 CD21TT3
22 Nguyễn Như Linh 21211TT0294 CD21TT1
23 Nguyễn Quốc Việt 20211TT2581 20CDTT5
24 NGUYỄN TÂM AN 21211TT3528 CD21TT9
25 Nguyễn Tấn Dũng 21211TT4157 CD21TT11
26 Nguyễn Thành Long 21211TT0202 CD21TT1
27 Nguyễn Thành Vũ 21211TT1217 CD21TT3
28 Nguyễn Trường Vũ 21211TT2138 CD21TT3
29 Nguyễn Văn Quí 20211TT2708 CD20TT5
30 Phạm Văn Thanh 20211TT0669 CD20TT2
31 Phan Phương Phát 21211TT3852 CD21TT5
32 Trần Phước Độ 21211TT3690 CD21TT7
33 Trần Trung Hiếu 21211TT0234 CD21TT1
34 Trần Vũ Xuân Lộc 21211TT4875 CD21TT3
35 Trần Xuân Hiếu 21211TT3876 CD21TT8
36 Trương Văn Tiến 20211TT0263 CD20TT9
37 Võ Thành Đạt 21211TT1143 CD21TT3
38 Võ Văn Trung 21211TT0291 CD21TT1
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở