Danh sách phòng thi cuộc thi Thử Thách Lập Trình năm 2022

Danh sách phòng thi cuộc thi Thử Thách Lập Trình năm 2022

27
05
'22

Danh sách phòng thi cuộc thi Thử Thách Lập Trình năm 2022

Danh sách phòng thi cuộc thi Thử Thách Lập Trình năm 2022
Có 2 ca thi bao gồm : ca 08:00 - phòng B002A  ca 09:00 - phòng B002A
Các bạn thí sinh xem danh sách và đi đúng giờ đúng phòng nhé
 

Ca 08:00  - phòng B002A

Ca 09:00 - phòng B002A
Chúc các bạn thi tốt !
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở