Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2022 - Ngành Truyền thông & Mạng máy tính

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2022 - Ngành Truyền thông & Mạng máy tính

20
05
'22

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2022 - Ngành Truyền thông & Mạng máy tính

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2022 - Ngành Truyền thông & Mạng máy tính
Các bạn sinh viên xem thông tin giáo viên hướng dẫn và chủ động liên hệ với giáo viên.
Lưu ý: Khi mở đăng ký học phần thực tập trên online.tdc.edu.vn, sinh viên phải đăng ký đúng giáo viên mà mình có tên trong danh sách.
 
GVHD: Nguyễn Thanh Vũ
Email: vunt@tdc.edu.vn - P: 091 6774 677
 
TT MSSV Họ và tên: Lớp
1 19211TM0817 Trần Nguyễn Nghi Huỳnh CD19TM2
2 19211TM0244 Nguyễn Minh Sơn CD19TM2
3 20211TM3402 Lê Minh Thông CD20TM2
4 20211tm4413 Đoàn Thanh Thuận Cd20tm1
5 20211TM4062 Lê Thị Diệu Hạnh CD20TM1
6 20211TM1003 Nguyễn Thị Mỹ Hân CD20TM1
7 19211TM1213 Lê Huỳnh Hồng Trường Cd19TM2
8 19211tm1495 Đào Trần Tuấn Khanh CD19TM2
9 18211TM1758 Võ Trùng Dương CD18TM1
10 18211TM2890 Phan Ngọc Duy CD18TM1
11 18211TM0949 Lại Triết Nhân CD18TM1
12 19211TM4337 Lê Bùi Hữu Khang CD19TM2
13 19211TM1228 Lê Trường Phước CD19TM2
14 20211TM3213 Nguyễn Hoàng Tuấn Tú CD20TM2
15 19211TM2507 Nguyễn Vũ Đức Huy CD19TM2
16 20211TM1170 Đỗ Văn Dy CD20TM1
17 20211TM3438 Nguyễn Thanh Trúc CD20TM1
18 20211TM3639 Phạm Ngọc Tuấn CD20TM1
19 19211TM1630 Lại Văn Hùng CD19TM1
20 19211TM1522 Phạm Minh Phú CD19TM1
21 20211TM4874 Văn Tuấn Anh CD20TM2
22 20211TM1045 Vũ Hoà Quốc CD20TM1
23 19211TM3222 Vũ Mạnh Cường CD19TM1
24 20211TM0413 Đinh Minh Trí CD20TM2
25 20211TM0523 Nguyễn Minh Thiện CD20TM1
26 19211TM0549 Lý Anh Tân CD19TM1
27 20211TM0590 Hiến Tâm Thịnh CD20TM1


GVHD: Nguyễn Thị Mộng Hằng
Email: hangntm@tdc.edu.vn
TT Mã số Sinh viên Họ và tên: Lớp
1 19211tm2007 Nguyễn Phú Vinh Cd19tm2
2 20211TM2307 Phan Quốc Tuấn CD20TM2
3 20211tm4716 Quách Khang CD20TM2
4 20211TM4735 Nguyễn Đoàn Hoàng CD20TM2
5 20211TM3370 Trương Thanh Tú CD20TM1
6 20211tm1739 Nguyen Xuan Manh CD20TM2
7 20211TM0113 Phan Thanh Sơn CD20TM1
8 20211TM0205 Đặng Hoàng Minh Trung CD20TM2
9 20211TM3481 Nguyễn Phương Nam CD20TM1
10 20211TM4762 Trần Ngọc Hậu CD20TM2
11 19211TM4184 Điểu Đức CD19TM1
12 19211TM2398 Nguyễn Phạm Gia Huy CD19TM2
13 19211tm1062 Phan Thanh Dương CD19TM1
14 19211TM1725 Trần Huỳnh Ngọc Quý CD19TM1
15 20211tm3189 Bùi Đức Tín CD20TM1
16 20211TM4449 Đào Diễm My CD20TM1
17 20211TM2548 Đoàn Công Thành CD20TM2
18 19211TM3054 Hồ Văn Thôi  
19 19211TM2384 Nguyễn Duy Luân CD19TM2
20 20211TM2457 Nguyễn Quốc Pháp CD20TM2
21 19211TM1594 Võ Văn Mừng Cd19TM2
22 19211TM3421 Nguyễn Tuấn Phong Cd19TM1
23 19211TM3775 Võ Hồng Tú CD19TM1
24 19211TM3395 Trần Phương Gia Huy CD19TM1
25 19211TM3584 Nguyễn Đức Hồng Nhậm CD19TM2
26 20211TM2125 Trần Văn Ba CD20TM1
27 20211TM2562 Đặng Văn Sung CD20TM2
28 19211tm2638 VƯƠNG HÀO THÔNG CD19TM2

 
GVHD: Cao Trần Thái Anh
Email: anhctt@tdc.edu.vn - P: 0936198035
TT Mã số Sinh viên Họ và tên: Lớp
1 20211TM0589 Trương Xuân Hoà CD20TM2
2 20211TM3545 Hồ Ngọc Trường CD20TM2
3 20211TM2310 Nguyễn Văn Phi CD20TM2
4 20211TM1555 Đỗ Nguyễn Phúc Hậu CD20TM1
5 20211TM4197 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy CD20TM1
6 20211tm4383 Nguyễn Minh Kỳ CD20TM1
7 20211TM1733 Nguyễn Xuân Hòa CD20TM1
8 20211tm4931 Tô Ngọc Nam CD20TM2
9 21211TM4510 Vũ Minh Đức CD21TM1
10 20211TM0443 Lê Văn Bình Phương CD20TM2
11 20211TM0748 Huỳnh Đức Tài CD20TM1
12 20211TM5375 Nguyễn Công Huy CD20TM2
13 20211TM0028 Nguyễn Đăng Trường CD20TM1
14 20211tm0861 Lâm Gia Minh CD20TM1
15 20211TM0259 Hoàng Tiến Đức CD20TM1
16 20211TM4816 Đỗ Thị Kim Phượng CD20TM2
17 20211TM2749 Nguyễn Hồng Hạnh CD20TM2
18 20211TM2748 Nguyễn Thị Mỹ Na CD20TM2
19 20211TM1767 Võ Quang Trung CD20TM2
20 20211TM3557 Nguyễn Anh Quốc CD20TM2
21 20211TM3225 Hoàng Quốc Thịnh CD20TM2
22 20211TM1924 Lê Long Vỹ CD20TM2
23 20211tm0228 Nguyễn Văn Nam CD20TM1
24 20211TM0045 Đinh Chí Hải CD20TM1
25 19211TM1661 Phan Khánh Duy CD19TM2
26 20211TM0028 Nguyễn Đăng Trường CD20TM1
27 20211tm4811 Huỳnh Anh Tuấn Cd20tm2
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở