FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream chào đón Tân sinh viên FIT-TDC Khóa 2021

FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream chào đón Tân sinh viên FIT-TDC Khóa 2021

03
10
'21

Vào lúc 09:30 sáng 25/09/2021, FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream chào đón Tân sinh viên FIT-TDC Khóa 2021

 
 
    Vào lúc 09h30, đã diễn ra buổi Livestream chào đón Tân sinh viên FIT-TDC Khóa 2021 do Khoa CNTT tổ chức.
Với khách mời là:
     - Ông Vũ Đình Cường - Giám đốc Công ty Phần Mềm Việt Tín. 
     - ThS. Lê Diên Tâm - Trưởng khoa Công nghệ thông tin.
     - ThS. Phan Thị Thể - Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin.
     - ThS. Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm.
     - ThS. Nguyễn Phong Lan - Trưởng Bộ môn Đồ họa.
     - ThS. Lâm Thị Phương Thảo - Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở.
     - ThS. Cao Trần Thái Anh - Giảng viên Phụ trách Bộ môn Mạng máy tính.
     - Cựu Sinh viên ngành CNTT Trần Văn Việt - Team-Leader AtMan Vina, INC.
     - Cựu SV ngành TT&MMT Lê Đức Tài - System Engineer, Công ty Công Nghệ Liên Phát. 

     Trong buổi live thu hút rất nhiều lượt tương tác và đặt câu hỏi đến các chuyên viên tư vấn của các bạn học sinh, sinh viên khóa 2021 đã và đang là sinh viên các ngành thuộc khoa CNTT.

Các khách mời trong buổi livestream
Video buổi livestream: 
FIT-TDC

 

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2021
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 3
Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 5
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 4

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở