FIT-TDC tổ chức vòng chung kết cuộc thi Thử Thách Lập Trình 2022

FIT-TDC tổ chức vòng chung kết cuộc thi Thử Thách Lập Trình 2022

04
07
'22

Ngày 18/06/2022, tại phòng B202B - FIT-TDC tổ chức vòng chung kết cuộc thi Thử Thách Lập Trình 2022

FIT-TDC tổ chức vòng chung kết cuộc thi Thử Thách Lập Trình 2022

Với 16 bạn thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng sơ loại của cuộc thi và tiến vào lòng chung kết.
Có thể nói cuộc thi "thử thách lập trình" được tổ chức hằng năm cho các bạn sinh viên là một cuộc thi nhằm giúp cho các bạn sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng ngành của mình.
 
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở