FIT-TDC xin chúc mừng các bạn đạt giải cao trong hội thi Lập Trình Viên Website giỏi 2022

FIT-TDC xin chúc mừng các bạn đạt giải cao trong hội thi Lập Trình Viên Website giỏi 2022

06
07
'22

FIT-TDC xin chúc mừng các bạn đạt giải cao trong hội thi Lập Trình Viên Website giỏi 2022

Vòng chung kết cuộc thi Lập Trình Viên Website Giỏi 2022 đã khép lại và kết quả rất đầy bất ngờ đến từ các thí sinh.
Xin chúc mừng các bạn thí xin đã đạt các giải:
Giải 1: Nguyễn Quốc Việt - 20211TT2742 - CD20TT4
Giải 2: Nguyễn Hữu Duy Kha - 21211TT0590 - CD21TT4
Giải 3: Nguyễn Như Linh - 21211TT0294 - CD21TT1
2 giải khuyến khích:
     Nguyễn Hoàng Kính - 21211TT4678 - CD21TT11
     Nguyễn Tấn Dũng - 21211TT4157 - CD21TT11
FIT-TDC xin chúc mừng các bạn 

FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở