FIT-TDC xin giới thiệu CVHT các lớp 2022

FIT-TDC xin giới thiệu CVHT các lớp 2022

14
09
'22

Khoa CNTT xin giới thiệu CVHT - thông tin liên hệ và nhóm zalo khóa 2022

Khoa CNTT xin gửi các bạn tân sv khóa 2022 thông tin cố vấn học tập các lớp - nhóm zalo và sdt nhé:
STT Tên lớp Họ tên CVHT Đường link Zalo Số điện thoại
1 CD22TT1 Ngô Minh Anh Thư https://zalo.me/g/kbldxh706 0908180474
2 CD22TT2 Nguyễn Thị Hồng Mỹ https://zalo.me/g/yppgid498 0961935422
3 CD22TT3 Phan Thị Trinh https://zalo.me/g/zujucx371 0937001090
4 CD22TT4 Bùi Thị Phương Thảo https://zalo.me/g/vgtzyc631 0986316142
5 CD22TT5 Trương Bá Thái https://zalo.me/g/eflrng721 0932577765
6 CD22TT6 Nguyễn Hoàng Nguyên https://zalo.me/g/pmbxhj847 0989298465
7 CD22TT7 Lê Thọ https://zalo.me/g/uazsdj268 0908998266
8 CD22TT8 Mai Kỷ Tuyên https://zalo.me/g/ziwxks921 0919259849
9 CD22TT9 Tiêu Kim Cương https://zalo.me/g/awyjes390 0976428495
10 CD22TT10 Phan Thị Thể https://zalo.me/g/hglsjv761 0908697790
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở