Giảng viên khoa Công nghệ thông tin tham gia trao đổi, học tập tại trường Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology (Nhật bản)

18
05
'17

Giảng viên khoa Công nghệ thông tin tham gia trao đổi, học tập tại trường Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology (Nhật bản)

Ngày làm việc đầu tiên trong chuỗi 4 ngày của Khoa Công nghệ thông tin - TDC tại trường Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology (TMCIT). Trường TMCIT là một ngôi trường công lập uy tín của Nhật Bản, đào tạo theo hình thức Kosen (高専), được các doanh nghiệp Nhật Bản tin tưởng với tỉ lệ có việc làm đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp là 100%. Kosen là hình thức đào tạo tiên tiến của Nhật Bản với thời gian 5 năm, tuyển sinh từ học sinh tốt nghiệp THCS.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các giảng viên TDC đã tham dự các lớp học tại TCMIT, trao đổi với các giảng viên TMCIT về chương trình đào tạo cũng như nội dung các môn học. Một điều đáng ngưỡng mộ là các bạn sinh viên trường TMCIT có ý thức tự giác học tập rất cao, luôn năng động trong các hoạt động của lớp nhưng vẫn luôn tuân thủ kỷ luật . Đó là điều mà các bạn sinh viên TDC cần học hỏi.

Rất hy vọng Khoa CNTT - TDC có thể triển khai hình thức đào tạo theo Kosen với chương trình tiên tiến từ trường TMCIT trong tương lai gần

Sự kiện
Hoạt động

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm