Lịch phỏng vấn chương trình CNTT Nhật Bản 2022

Lịch phỏng vấn chương trình CNTT Nhật Bản 2022

04
10
'22

Các bạn sinh viên vui lòng có mặt đúng giờ theo lịch phỏng vấn bên dưới vào thứ năm, ngày 06/10/2022.

Thời gian: Từ 11h00 ngày 06/10/2022
Địa điểm: Phòng A017
Lưu ý: Sinh viên các lớp vui lòng có mặt đúng giờ theo lịch.
 

Mã sinh viên Họ tên sinh viên Lớp Phỏng vấn Giờ có mặt
22211TT4759 Đỗ Trí Khang CD22TT2 11:00 10:50
22211TT1006 Hà Nguyễn Bình Minh CD22TT2 11:10  
22211TT1242 Nguyễn Phương Tấn CD22TT2 11:20  
22211TT2029 Đỗ Ngọc Hiếu CD22TT4 11:30 11:20
22211TT4044 Nguyễn Trọng Hiền CD22TT4 11:40  
22211TT2461 Nguyễn Văn Hoàng CD22TT4 11:50  
22211TT2175 Võ Thị Ngọc Ngân CD22TT4 12:00  
22211TT2577 Lê Việt Khanh CD22TT8 12:10 12:00
22211TT2661 Nguyễn Tiến Đạt CD22TT8 12:20  
22211TT4701 Trần Hiếu Phúc CD22TT8 12:30  
22211TT3000 Trần Trung Chiến CD22TT8 12:40  
22211TT0373 Trương Đức Đạt CD22TT8 12:50  
22211TT3807 Ngô Định An CD22TT10 13:00 12:50
22211TT1691 Nguyễn Minh Hiệp CD22TT10 13:10  
22211TT3825 Phạm Anh Việt CD22TT10 13:20  
22211TT4770 Đặng Thị Cẩm Nhi CD22TT5 13:30 13:20
22211TT0744 Huỳnh Lý Đình Châu CD22TT5 13:40  
22211TT4483 Nguyễn Đăng Quang CD22TT5 13:50  
22211TT1530 Nguyễn Hữu Trọng CD22TT5 14:00  
22211TT1357 Nguyễn Văn Dư CD22TT5 14:10  
22211TT2894 Trần Vĩnh Hưng CD22TT5 14:20  
22211TT4322 Võ Ngọc Thông CD22TT5 14:30  
22211TM2995 Bùi Ngọc Thanh Quang CD22TM1 14:40 14:30
22211TM3090 Nguyễn Chí Hướng CD22TM1 14:50  
22211TT1561 Bùi Thị Kim Minh CD22TT3 15:00 14:50
22211TT4700 Lê Minh Tôn Trí CD22TT3 15:10  
22211TT4374 Đặng Xuân Thịnh CD22TT9 15:20 15:10
22211TT4813 Huỳnh Văn Tú An CD22TT9 15:30  
22211TT1673 Lại Phú Quý CD22TT9 15:40  
22211TT4921 Nguyễn Hữu Vinh CD22TT9 15:50  
22211TT0024 Lê Duy Anh Tú CD22TT1 16:00 15:50
22211TT0252 Nguyễn Hữu Khang CD22TT1 16:10  
22211TT0514 Nguyễn Văn Hoàng CD22TT1 16:20  
22211TT0063 Sok Kim Thanh CD22TT1 16:30  
22211TT4021 Tạ Hỷ Nhật Thành CD22TT1 16:40  
22211TT0253 Trần Thị Anh Thư CD22TT1 16:50  
22211TT1369 Đặng Anh Quân CD22TT7 17:00 16:45
22211TT0856 Nguyễn Minh Thiện CD22TT7 17:10  
22211TT4420 Nguyễn Minh Thiết CD22TT7 17:20  
22211TT2663 Nguyễn Phương Nhi CD22TT7 17:30  

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở