Ngày làm việc thứ ba của TDC tại TMCIT

23
05
'17

Ngày làm việc thứ ba của TDC tại TMCIT

Một ngày đầy thú vị với lớp học lập trình C, sử dụng 100% iMac. Trường TMCIT định hướng SV có thể sử dụng thành thạo bất kỳ hệ điều hành nào, nên trong quá trình học, SV phải học cả trên Windows, MacOSX và Linux.

Ngoài ra, đoàn TDC cũng tham quan xưởng thực tập cơ khí của SV năm nhất. Tại TMCIT, tất cả sinh viên của tất cả các ngành đều phải học những môn chung như điện, điện tử, cơ khí. Điểm đặc biệt là các bạn sinh viên nữ vẫn chăm chủ hàn, mài, tiện không kém gì các bạn nam 

Ngoài ra, trường TMCIT cũng có một cơ sở vật chất vô cùng đầy đủ. Trường có hồ bơi và sân bóng phục vụ sinh viên.

Sự kiện
Hoạt động

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm