Ngày làm việc thứ hai của TDC tại TMCIT

19
05
'17

​Ngày làm việc thứ hai của TDC tại TMCIT:

Ngày làm việc thứ hai của TDC tại TMCIT: tham gia lớp học nhập môn lập trình. Sinh viên thay vì học lý thuyết về lập trình, thì các lý thuyết này được truyền tải qua lập trình robot. Sinh viên sẽ tự lập trình các chuyển động cho robot, nhận thông tin từ các sensor để điều khiển robot theo ý muốn. Các bạn sinh vô cùng hào hứng để từ đó yêu thích lập trình lúc nào không hay.

Sự kiện
Hoạt động

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở

Tuyển dụng
Cơ hội việc làm