Thông báo đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên 2021

Thông báo đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên 2021

14
10
'21

Thông báo đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên năm 2021

 

     Kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra không chuyên Anh
   - Thời gian thi: 8 giờ 00 ngày 24/10/2021 (có mặt phòng thi lúc 07 giờ 30).
   - Đối tượng: Sinh viên các khóa 16, 15, 14.
   - Thời hạn đăng ký: Trước 12 giờ 00 ngày 18/10/2021.
   - Đăng ký qua đường link: https://forms.gle/16ZRd5qut7517iPM6
Lưu ý: (sinh viên sử dụng email do trường cung cấp có tên miền @mail.tdc.edu.vn mới đăng ký được). 
HSSV xem chi tiết tại đây: thong-bao-dk-thi-cdr-TA-Khong-chuyen.pdf
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở