Thông báo Lịch thi và ôn CĐR Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ 2022

Thông báo Lịch thi và ôn CĐR Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ 2022

03
04
'22

Thông báo Lịch thi và ôn CĐR Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ 2022

Thông báo Lịch thi và ôn CĐR Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ
Các bạn sinh viên chú ý theo dõi trên file về: Số lớp, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ngày thi để đăng ký phù hợp nhé.
​Xem chi tiết: 7_thong-bao-lch-thi-va-on-cdr-ko-chuyen-2022.pdf

Thông Báo
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở