Thông báo thời gian nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thông báo thời gian nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

25
01
'22

Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức

 

Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của nhà trường:
   - Thờ gian nghỉ: từ ngày 31-01-2022 (ngày 29 tết âm lịch).
   - Thời gian hoạt động trở lại: ngày 07-02-2022 (Mùng 7 Tết)
​Xem chi tiết: tb-nghi-tet-nguyen-dan-2022.pdf
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Phan Thanh Nhuần
(Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở