Array
nguyennh.jpg
Nguyễn Hoàng Nguyên
Giảng viên
Công nghệ phần mềm
  •   Thạc sĩ
  •  
  •  nguyennh@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/nguyen-hoang-nguyen

Lý lịch
Khoa học

- 2002: Cử nhân Công nghệ thông tin, trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH quốc gia TP.HCM.
- 2013: Thạc sĩ Khoa học máy tính, trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐH quốc gia TP.HCM.

Thông báo
Tin tức

* Các môn giảng dạy:
  + Tin học đại cương.
  + Cơ sở dữ liệu.
  + Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(SQL Server)

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở