16
Tháng 03

Sinh viên TDC thích ứng với môi trường chuyển đổi số trong Doanh nghiệp hiện nay

Sinh viên TDC thích ứng với môi trường chuyển đổi số trong Doanh nghiệp hiện nay[...]

17
Tháng 02

Lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp - HK1-2022-2023

Lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp HK1 NH 2022-2023 của Khoa Công nghệ thông tin[...]

31
Tháng 01

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề công nghệ thông tin năm 2022

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin năm 2022[...]

30
Tháng 12

Báo cáo tổng kết kế hoạch triển khai chương trình kỹ năng nghệ nghiệp CNTT

Báo cáo tổng kết kế hoạch triển khai chương trình kỹ năng nghệ nghiệp CNTT giữa TDC và Quỹ Dariu[...]

20
Tháng 12

Tổ chức hội thảo TDC-PSU

Chương trình hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai CDIO và nghiên cứu khoa học của Khoa CNTT và Trường đại học bang Pangasinan (Philippines)[...]

15
Tháng 12

Chào mừng đại hội đại biểu Công đoàn Cơ Sở Trường CĐCN Thủ Đức

Tổ chức Hội nghị tổ công đoàn và Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2038[...]

02
Tháng 12

Cryptographic Hash Functions in Blockchain

FIT-TDC phối hợp cùng Cty CP Công nghệ ARI tổ chức buổi workshop "Cryptographic Hash Functions in Blockchain" nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức về Blockchain, một trong những kỹ thuật hiện đang rất "hot" hiện nay.[...]

28
Tháng 11

Thiết kế UI / UX và Triển khai dự án phần mềm

FIT-TDC phối hợp cùng Cty CP CrossTech tổ chức buổi workshop "Thiết kế UI / UX và Triển khai dự án phần mềm" nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức về UI/UX và triển khai 1 dự án phần mềm, một vị trí đầy tiềm năng hiện nay.[...]

24
Tháng 11

DevOps Triển khai dự án với CI/CD (thực hành) và Bảo mật website

FIT-TDC phối hợp cùng Cty CP Công nghệ ARI tổ chức buổi workshop "DevOps Triển khai dự án với CI/CD" và "Bảo mật website" nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức về DevOps, một vị trí đầy tiềm năng hiện nay.[...]

22
Tháng 11

DevOps Triển khai dự án với CI/CD

FIT-TDC phối hợp cùng Cty CP Công nghệ ARI tổ chức buổi workshop "DevOps Triển khai dự án với CI/CD" nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức về DevOps, một vị trí đầy tiềm năng hiện nay.[...]

Sự kiện
Hoạt động