25
Tháng 05

TDC thẩm định cập nhật chương trình đào tạo nhóm ngành CNTT năm 2020

Sáng ngày 09/05/2020, TDC đã tổ chức các hội đồng thẩm định cập nhật chương trình đào tạo năm 2020 cho các ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông & mạng máy tính, Thiết kế đồ họa.[...]

10
Tháng 05

TDC điều chỉnh tiến độ HK2 2019-2020

TDC điều chỉnh tiến độ học kỳ 2 năm học 2019-2020 ban hành kèm theo quyết định số 100/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 11/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức[...]

06
Tháng 05

Chúc mừng các sinh viên FIT-TDC tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

FIT-TDC chúc mừng các sinh viên ngành CNTT và Truyền thông & Mạng máy tính bậc cao đẳng, và ngành Truyền thôn đa phương tiện bậc trung cấp đã tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2020.[...]

23
Tháng 03

Khảo sát doanh nghiệp về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin

Các bạn sinh viên và Quý đối tác xin vui lòng theo dõi lịch để liên hệ công tác khi cần.[...]

04
Tháng 03

Khảo sát về tình hình việc làm của SV 6 tháng sau tốt nghiệp 2019

Các bạn sinh viên và Quý đối tác xin vui lòng theo dõi lịch để liên hệ công tác khi cần.[...]

29
Tháng 02

FIT-TDC tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH GV 2020

Các bạn sinh viên và Quý đối tác xin vui lòng theo dõi lịch để liên hệ công tác khi cần.[...]

29
Tháng 02

Hội đồng góp ý Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề CNTT

Các bạn sinh viên và Quý đối tác xin vui lòng theo dõi lịch để liên hệ công tác khi cần.[...]

13
Tháng 02

Lịch trực văn phòng Khoa CNTT-TDC HKII - 2020

Các bạn sinh viên và Quý đối tác xin vui lòng theo dõi lịch để liên hệ công tác khi cần.[...]

22
Tháng 01

Chúc mừng các sinh viên FIT-TDC tốt nghiệp đợt 4 năm 2019

FIT-TDC chúc mừng các sinh viên ngành CNTT và Truyền thông & Mạng máy tính đã tốt nghiệp trong đợt 4 năm 2019.[...]

25
Tháng 12

Sinh viên FIT-TDC đạt thành tích cao tại Kỳ thi Tay nghề TP.HCM 2019

Tại kỳ thi năm nay, sinh viên Đỗ Xuân Trường đã vinh dự đạt Giải Nhất nghề Thiết kế đồ họa, đại diện cho Tp.HCM dự thi vòng quốc gia tổ chức tại Hà Nội.[...]

Sự kiện
Hoạt động