Tuyển sinh 2018

tdc-tuyensinh-2015 tdc-tuyensinh-2015-tong-quan

BẬC CAO ĐẲNG

 • Ngành Công nghệ thông tin

  Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để trở thành nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

  Xem thêm
 • Ngành Truyền thông và Mạng máy tính

  Sinh viên có khả năng nghiên cứu, thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng về các công nghệ Mạng máy tính.

  Xem thêm
 • Ngành Thiết kế Đồ họa

  Sinh viên có kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, phục vụ cho rất nhiều mục đích như: truyền thông, quảng cáo, ...

  Xem thêm

BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 • Ngành Tin học Ứng dụng

  Trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng để làm việc trong lĩnh vực phát triển và kiểm thử phần mềm và web.

  Xem thêm
 • Ngành Truyền thông và Mạng máy tính

  Học sinh có khả năng triển khai các ứng dụng về các công nghệ Mạng máy tính như cài đặt, quản trị mạng.

  Xem thêm
 • Ngành Truyền thông đa phương tiện

  Cung cấp các kiến thức về thiết kế đồ họa và công nghệ thông tin đa phương tiện.

  Xem thêm