Array
rsz_69922991_10216354093548037_5466046792757936128_n.jpg
Nguyễn Huy Hoàng
Trưởng Bộ môn
Công nghệ phần mềm
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  hoanghn@tdc.edu.vn
  •  hoanghnguyen
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/nguyen-huy-hoang

Lý lịch
Khoa học

2010 - Cử nhân Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TpHCM
2013 - Thạc sĩ Khoa học máy tính, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TpHCM

Thông báo
Tin tức

http://fit.tdc.edu.vn/files/download/3eba2afbbe5c620

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở