Array
129865262_421320525663709_7491809120490264325_n.jpg
Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
Giảng viên
Đồ họa
  •   Thạc sĩ
  •   0908483330
  •  tunnc@tdc.edu.vn
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/nguyen-ngoc-cam-tu

Lý lịch
Khoa học

- Năm 2005: Cử nhân CNTT
- Năm 2014: Thạc sĩ KHMT

Thông báo
Tin tức

Giảng dạy các môn:
- Tin học đại cương
- Thiết kế ảnh KTS1
- Thiết kế ảnh KTS2
- Vẽ mẫu 2D
- Chụp hình và xử lý ảnh
- Thiết kế web

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở