Array
lannp.jpg
Nguyễn Phong Lan
Đồ họa
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  phonglansg76@yahoo.com
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/nguyen-phong-lan

Lý lịch
Khoa học

2002: Cử nhân ĐHMT-TPHCM
2014: Thạc sỹ ĐHMT-TPHCM

Thông báo
Tin tức

Giảng dạy các môn:
- Đồ họa 2D
- Truyền thông đa phương tiện

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở