Array
2143bd817dbe2eaa88b1ae99d563f828.png
Phan Thanh Nhuần
Trưởng Bộ môn
Tin học cơ sở
  •   Kỹ sư
  •   (+84)822158642
  •  ptnhuan@tdc.edu.vn
  •  ptnhuan
  •   http://fit.tdc.edu.vn/ptnhuan

Lý lịch
Khoa học

Chuyên ngành: Khoa học máy tính.
Tốt nghiệp năm 2012, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính

Bài kiểm tra:
http://fit.tdc.edu.vn/courses/cdw2/kiem-tra/

Lớp cố vấn học tập: CD20DH4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vM9TujjTY0TaUgiNAXyDQmUPRMasbgFcAx-ZAqHAZG8/edit?usp=sharing


Đăng ký thực tập lớp Thầy Nhuần
Sinh viên đăng ký thông tin thực tập tại trang bên dưới
Câu hỏi sinh viên gửi về: ptnhuan@tdc.edu.vn
25/07/2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oIjZzHyXybL0ZTYJTllnmO3IC8UxJ8ALBZF_GnTeXHw/edit?usp=sharing

2022-09-23
Lớp Chuyên đề PTW1 - Chiều thứ 5: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KyS7lNKEXXEr9ZSIFNuCRnNj1FW2kxDDcoRWo9Uo2g4/edit?usp=sharing
Lớp Chuyên đề PTW1 - Sáng thứ 6: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1taNPNeO5-nUwqIvv8UE8oPrkXVkFOlFPXRYnx6KpWao/edit?usp=sharing
Lớp Chuyên đề CMS: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Vg3QovL0lJtzMnN2KHhlfCFFgtlswCfBiK_KLhGxso/edit?usp=sharing

Thông báo
Tin tức

Lớp LẬP TRÌNH BACK-END WEB 2 (26/02/2022)
1) Buổi sáng - B111
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W3e1uWts2tPBgSvD-tUTPwGmxLEUKnhbsFc9iBzLyrA/edit?usp=sharing
2) Buổi chiều - B203A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kk0l_s0pprsnDd0mPWpqLtXZ9z_JJkDf2U_AP1ILAcE/edit?usp=sharing

Danh sách lớp chuyên đề
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10tqYEfWdVE95L6zQ4pGYtueibaKIwyRkEkaAU3xTvmo/edit?usp=sharing

Phụ trách giảng dạy các môn

1. Lập trình web 1
Lập trình web với PHP - MySQL. 

2. Lập trình web 2
Sử dụng framework Laravel 8x, CodeIgniter 4x để lập trình web.

3. Chuyên đề CMS
Sử dụng Joomla, WordPress để lập trình web.


4. Chuyên đề web
Giả lập dự án thực tế, tham gia thực hiện tất cả các khâu để hoàn thiện dự án.

Lĩnh vực quan tâm
1. Thuật toán
Kỹ thuật lập trình, các giải thuật tối ưu, lập trình hướng đối tượng.

2. Cơ sở dữ liệu
Thiết kế dữ liệu, bigdata, khai phá dữ liệu

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở