Array
thaitb.jpg
Trương Bá Thái
Giảng viên
Tin học cơ sở
  •   Thạc sĩ
  •   (+84)822158642
  •  truongbathai@yahoo.com
  •  
  •   http://fit.tdc.edu.vn/nhan-su/truong-ba-thai

Lý lịch
Khoa học

Tốt nghiệp Thạc Sĩ Trường ĐH Công Nghệ Tp.HCM

Thông báo
Tin tức

Thông tin đối với sinh viên khóa 2015 (Năm I - HKI - 2015/2016)

1. Thông tin cố vấn học tập
Họ và tên:  Trương Bá Thái
Email: 
truongbathai@yahoo.com

2. Thông tin học bổng
Download file tại đây 
(hạn cuối xét học bổng: 16h 03/10/2015)

3. Thông tin sinh viên
Sinh viên cập nhật thông tin sinh viên gồm: Họ và tên, Email, Số điện thoại
(link)

Ngày thông báo: 1/10/2015

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở