Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề công nghệ thông tin năm 2022

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề công nghệ thông tin năm 2022

31
01
'23

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin năm 2022

Vừa qua, ngày 21/12/2022 Khoa CNTT đã tiến hành buổi báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin năm 2022. Buổi báo cáo với sự có mặt của Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo Khoa CNTT, doanh nghiệp.
Bắt đầu buổi báo cáo, Bà Phạm Ngọc Tường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu, chia sẻ về tầm quan trọng của việc xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Lãnh đạo Khoa CNTT chia sẻ về chương trình đào tạo, các điểm nổi bật, thuận lợi và khó khăn trong quá trình đào tạo tại Nhà trường.

Thầy Lê Diên Tâm - Trưởng Khoa Công nghệ thông tin đã nêu vắn tắt báo cáo và các kết quả cũng như những biện pháp khắc phục những điểm yếu trong báo cáo.

Ts.Phan Thị Thể - Phó Khoa CNTT nêu chi tiết nội dung báo cáo

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG, KHOA/ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
PHẦN II. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1 TỔNG QUAN CHUNG
2. TỰ ĐÁNH GIÁ
2.1 Tổng hợp kết quả tự đánh giá
2.2 Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
2.2.1 Tiêu chí 1: Mục tiêu quản lý và tài chính
2.2.2 Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
2.2.3 Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
2.2.4 Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
2.2.5 Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
2.2.6 Tiêu chí 6: Dịch vụ cho người học
2.2.7 Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng
PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Đại diện doanh nghiệp góp ý từng tiêu chí dựa trên kinh nghiệm thực tiễn từ phía doanh nghiệp. Về mặt kỹ thuật, phía doanh nghiệp đánh giá cao về tính đáp ứng thực tiễn trong chương trình đào tạo. Góp ý, xây dựng thái độ - tác phong doanh nghiệp từ phía Nhà trường.

Lãnh đạo Nhà trường phát biểu chỉ đạo buổi báo cáo
Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo Khoa CNTT, Doanh nghiệp tham gia buổi báo cáoKết quả chi tiết: File báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề công nghệ thông tin năm 2022
Khoa CNTT

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Phan Thanh Nhuần
(Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở