Cập nhật lịch phỏng vấn chương trình CNTT Nhật Bản 2021

Cập nhật lịch phỏng vấn chương trình CNTT Nhật Bản 2021

13
10
'21

Các sinh viên có tên trong danh sách vui lòng có mặt theo lịch để tham dự phỏng vấn. Lịch này thay thế cho lịch cũ.

 
 

Chúc mừng các bạn có tên trong danh sách bên dưới đây đã vượt qua vòng 1 và bước vào vòng 2 - phỏng vấn chương trình Công nghệ thông tin theo mô hình gắn kết với doanh nghiệp và trường cao đẳng Nhật Bản.

 
Thứ năm 14/10/2021 và thứ sáu 15/10/2021, các bạn vui lòng có mặt đúng giờ bên dưới, theo đường link Google Meet (https://meet.google.com/zts-giuy-moj) để tham gia phỏng vấn:
Thứ 5 (lịch vàng) lớp CD21TT 2-7-9-10
Ngày mốt thứ 6 (lịch xanh) lớp CD21TT 8-6


 
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở