Chúc mừng các sinh viên FIT-TDC tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

Chúc mừng các sinh viên FIT-TDC tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

17
11
'22

FIT-TDC chúc mừng các sinh viên ngành CNTT, Truyền thông & Mạng máy tính và Thiết kế đồ họa bậc cao đẳng đã tốt nghiệp trong đợt 3 năm 2022.

 
Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông & Mạng máy tính và Thiết kế đồ họa bậc cao đẳng đã tốt nghiệp trong đợt 3 năm 2022.


​​

 
TT HỌ LÓT TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NGÀNH
1 Trần Thị Chăm Nữ 07/01/1995 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
2 Huỳnh Chí Cường Nam 11/12/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3 Nguyễn Hải Đăng Nam 29/06/1997 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
4 Nguyễn Khánh Duy Nam 16/03/1997 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
5 Lê Văn Hoàng Nam 10/01/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
6 Phạm Tuấn Hưng Nam 31/05/1997 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
7 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 04/07/1998 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
8 Nguyễn Thị Huyền Nữ 02/03/1996 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
9 Trần Thị Lam Nữ 20/08/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
10 Trần Thị Kim Ngân Nữ 09/02/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
11 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 21/12/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
12 Nguyễn Tấn Quy Nam 15/02/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
13 Phạm Hữu Tấn Nam 05/05/1997 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
14 Lê Minh Thuận Nam 04/08/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
15 Trần Khả Nam 01/01/1997 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
16 Nguyễn Thành An Nam 19/11/2001 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
17 Lê Tuấn Anh Nam 06/03/1999 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
18 Trần Công Tuấn Anh Nam 09/08/2000 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
19 Afan Die Bt Carya Nam 22/05/2000 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
20 Nguyễn Tấn Hoàng Cuộc Nam 10/12/1999 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
21 Nguyễn Tuấn Cường Nam 18/10/1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
22 Đặng Quốc Cường Nam 04/04/1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
23 Lê Duy Cường Nam 24/04/1999 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
24 Nguyễn Khắc Danh Nam 10/10/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
25 Phan Thành Đạt Nam 12/09/1999 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
26 Thiềm Minh Đạt Nam 21/08/1999 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
27 Huỳnh Thị Thi Điểm Nữ 31/12/1999 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
28 Lê Triệu Đông Nam 11/05/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
29 Nguyễn Khắc Đức Nam 04/12/1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
30 Phạm Văn Dũng Nam 18/04/1998 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
31 Lê Trung Duy Nam 13/10/1996 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
32 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 15/07/1998 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
33 Đặng Hồng Gấm Nữ 06/02/2000 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
34 Mai Phạm Quang Hiếu Nam 16/02/1999 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
35 Cao Trung Hiếu Nam 08/09/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
36 Đỗ Văn Hướng Nam 19/07/1994 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
37 Trần Quang Khải Nam 02/04/2001 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
38 Trần Duy Khang Nam 02/01/1999 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
39 Đoàn Vũ Quốc Khiêm Nam 25/10/1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
40 Nguyễn Thế Kiệt Nam 01/06/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
41 Phạm Chế Linh Nam 19/08/1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
42 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 05/03/1999 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
43 Hồ Viết Long Nam 23/04/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
44 Vũ Hoàng Minh Nam 02/02/1996 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
45 Lưu Kiến Minh Nam 29/11/2001 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
46 Lê Văn Nghĩa Nam 27/01/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
47 Phan Thanh Nhân Nam 26/12/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
48 Lê Hữu Nhân Nam 17/07/2000 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
49 Nguyễn Thị Thúy Nhi Nữ 29/12/1999 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
50 Trần Thùy Như Nữ 25/10/1998 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
51 Võ Thành Phát Nam 23/02/1997 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
52 Nguyễn Thành Phát Nam 28/07/2001 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
53 Lương Công Phong Nam 25/12/1998 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
54 Phan Lương Phúc Nam 21/09/1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
55 Nguyễn Văn Quân Nam 30/12/1996 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
56 Nguyễn Ngọc Quang Nam 22/06/2000 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
57 Trịnh Minh Quang Nam 28/03/2001 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
58 Phan Tấn Quí Nam 26/10/2001 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
59 Trần Xuân Quý Nam 13/02/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
60 Trần Ngọc Quý Nam 13/02/1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
61 Lê Tam Quyền Nam 10/08/2000 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
62 Võ Minh Thiện Quyền Nam 16/07/2000 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
63 Nguyễn Thị Thu Quỳnh Nữ 21/03/1999 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
64 Hoàng Thị Sang Nữ 28/10/2000 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
65 Nguyễn Huỳnh Nhựt Sang Nam 25/02/2000 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
66 Thái Trọng Nam 05/02/1999 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
67 Nguyễn Võ Thái Sơn Nam 23/10/1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
68 Văn Lê Hồng Sơn Nam 25/09/1999 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
69 Quách Nguyệt Tam Nữ 24/05/1999 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
70 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 20/03/2000 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
71 Huỳnh Nhật Tấn Nam 27/06/1999 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
72 Nguyễn Văn Thạch Nam 05/12/1997 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
73 Châu Chế Thanh Nam 07/04/2001 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
74 Trần Văn Thành Nam 23/08/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
75 Nguyễn Phương Thảo Nữ 01/04/2001 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
76 Nguyễn Kim Thiết Nam 20/06/2001 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
77 Đỗ Minh Thịnh Nam 17/11/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
78 Đinh Hưng Thịnh Nam 17/01/1999 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
79 Lê Thị Xuân Thùy Nữ 06/09/1998 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
80 Hồ Thị Thủy Nữ 18/07/1995 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
81 Phạm Thị Thủy Tiên Nữ 22/10/1997 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
82 Võ Minh Tiến Nam 02/09/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
83 Phùng Trung Tín Nam 11/05/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
84 Nguyễn Bão Toàn Nam 25/07/1999 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
85 Đoàn Thị Mỹ Trang Nữ 28/04/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
86 Trần Thị Hoài Trang Nữ 30/01/2001 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
87 Lê Mỷ Trinh Nữ 17/01/2001 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
88 Nguyễn Chí Trung Nam 14/12/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
89 Đỗ Xuân Trường Nam 01/07/1999 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
90 Trần Xuân Trường Nam 20/08/1998 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
91 Nguyễn Ngọc Anh Nam 17/07/2000 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
92 Huỳnh Minh Tuấn Nam 13/07/2000 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
93 Tiêu Khắc Tuyên Nam 30/09/2001 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
94 Lê Văn Tuyển Nam 25/09/2000 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
95 Lương Trần Thế Vinh Nam 18/02/2001 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
96 Đỗ Thị Hồng Vy Nữ 31/05/1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Phan Thanh Nhuần
(Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở