Chúc mừng các thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Lập trình viên website giỏi 2022

Chúc mừng các thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Lập trình viên website giỏi 2022

16
06
'22

FIT-TDC chúc mừng các bạn vào vòng chung kết cuộc thi Lập trình viên website giỏi 2022. Các bạn vui lòng có mặt lúc 8:00 ngày 18/06/2022 tại phòng B202B để tham dự vòng chung kết.

Các bạn vui lòng có mặt lúc 8:00 ngày 18/06/2022 tại phòng B202B để tham dự vòng chung kết cuộc thi Lập trình viên website giỏi 2022.
 

Họ và tên MSSV Lớp
Trương Văn Tiến 20211TT0263 CD20TT9
Nguyễn Quốc Việt 20211TT2742 CD20TT4
Hàng Thanh Tuấn 20211TT0102 CD20TT9
Hồ Sĩ Hùng 19211TT0047 CD19TT3
Nguyễn Quốc Việt 20211TT2581 CD20TT5
Nguyễn Tùng Lâm 20211TT2188 CD20TT4
Huỳnh Quốc Diện 21211TT4170 CD21TT8
Nguyễn Hữu Duy Kha 21211TT0590 CD21TT4
Nguyễn Văn Quí 20211TT2708 CD20TT5
Võ Văn Trung 21211TT0291 CD21TT1
Nguyễn Như Linh 21211TT0294 CD21TT1
Đỗ Xuân Quý 21211TT2107 CD21TT3
Trương Giới Sang 19211TT0321 CD19TT1
Nguyễn Hoàng Kính 21211tt4678 CD21TT11
Phan Phương Phát 21211TT3852 CD21TT5
Nguyễn Hồng Hào 21211TT0290 CD21TT3
Trần Trung Hiếu 21211TT0234 CD21TT1
Nguyễn Chí Lợi 21211TT3289 CD21TT7
Trần Vũ Xuân Lộc 21211TT4875 CD21TT3
Triệu Minh Sang 19211TT0132 CD19TT1
Trần Đình Nhâm 20211TT2256 CD20TT4
Nguyễn Anh Tuấn 21211TT3072 CD21TT4
Nguyễn Ngọc Đạt 21211TT1083 CD21TT3
Nguyễn Tấn Dũng 21211TT4157 CD21TT11
Lâm Vạn Thuận 21211TT0516 CD21TT2

FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở