Đăng ký thực tập Doanh nghiệp HK Hè 2022

Đăng ký thực tập Doanh nghiệp HK Hè 2022

19
04
'22

Thực tập doanh nghiệp là đợt thực tập dành cho sinh viên sau khi đã học một số môn học cụ thể. Để đăng ký thực tập doanh nghiệp, các sinh viên vui lòng điền vào form bên dưới trước ngày 03/05/2022 và chuẩn bị kỹ trước khi đi thực tập.

1. FORM ĐĂNG KÝ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HK Hè 2022
(Hạn chót đăng ký đến hết ngày 03/05/2022. Sau thời gian này, Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp đăng ký bổ sung nào.)
Thời gian thực tập: 11/07/2022 đến 27/08/2022
Đăng ký tại link:
https://forms.gle/vci8bRXDmLPRCsUm7

2. CÁC CÔNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ


Ghi chú:
(1) - Website tham khảo cách viết CV: https://www.topitworks.com/blogs/10-mau-cv-it-pho-bien/
(2) - Ở Bước 3, nếu ban chọn chuyên ngành web, có thể tham khảo các công nghệ sau: ReactJS, VueJS, AngularJS, Laravel, Wordpress, NodeJS, v.v... và Git
 

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở