Đăng ký workshop "Hành trang khởi đầu cho sự nghiệp lập trình viên"

Đăng ký workshop "Hành trang khởi đầu cho sự nghiệp lập trình viên"

30
05
'22

Để đăng ký tham gia workshop "hành trang khởi đầu cho sự nghiệp lập trình viên" vào lúc 8:00 ngày 04/06/2022, các bạn vui lòng điền thông tin bên dưới.


Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ từ doanh nghiệp để chuẩn bị cho quá trình thực tập, FIT-TDC phối hợp cùng công ty Online Music Education tổ chức workshop "Hành trang khởi đầu cho sự nghiệp lập trình viên" vào 8:00 ngày 04/06/2022 tại Hội trường B.
Để tham dự workshop, các bạn vui lòng điền thông tin vào form bên dưới.

FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở