Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2022 - Ngành Thiết kế đồ họa

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2022 - Ngành Thiết kế đồ họa

20
05
'22

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2022 - Ngành Thiết kế đồ họa

 

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2022 - Ngành Thiết kế đồ họa
Các bạn sinh viên xem thông tin giáo viên hướng dẫn và chủ động liên hệ với giáo viên.
Lưu ý: Khi mở đăng ký học phần thực tập trên online.tdc.edu.vn, sinh viên phải đăng ký đúng giáo viên mà mình có tên trong danh sách.
GVHD: Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
E: tunnc@tdc.edu.vn - P: 0908 483 330
STT Họ và tên: Lớp
1 Nguyễn Thị Thanh Thảo CD18DH3
2 Phạm Tuấn Vỹ CD19DH4
3 Lê Thị Bích Vân CD19DH2
4 Nguyễn Châu Long CD19DH1
5 Nguyễn Diệu Quỳnh CD19DH1
6 Võ Thanh Tùng CD19DH1
7 Võ Thanh Tùng CD19DH1
8 Lê Quỳnh Ngân CD19DH2
9 trương lê may cd19dh3
10 Huỳnh Đặng Nhật Minh CD19DH1
11 Kim Phạm Gia Phước CD19DH1
12 Bạch Nhất Vũ CD19DH1
13 Đào Công Phúc CD19DH2
14 Hồ thị như ý Cd19dh4
15 Trần Thị Vỹ Hoa CD19DH2
16 Lâm Thị Nhật Quyền CD19HD2
17 Bùi Quốc Công CD19DH2
18 Bùi Vũ Xuân Minh CD19DH2
19 Lê Thị Thùy Linh CD19DH4
20 Trần Vũ Tú Vy CD19DH4
21 Trần Duy Biển CD19DH2
22 Nguyễn Công Lộc CD19DH3
23 Nguyễn Công Thành CD19DH3
24 Phan Thị Ngọc Vẹn CD19DH3
25 Đặng Trung Hiếu CD19DH3
26 Lê Thị Ngọc Trang CD19DH4
27 ĐIỂU LÝ BÌNH CD19DH1
28 Mai Quốc Duy CD20DH3
29 HỒ TIẾN ĐẠT CD20DH1
30 Phạm Sơn Kiên CD20DH1
31 NGUYỄN HOÀNG LONG CD20DH3
32 Huỳnh Đức CD20DH3
33 Phạm Thành Đạt DH3
34 Hồ Đức Việt CD20DH3
35 Lê Đình Phương CD20DH3
36 Nguyễn Phan Tường Vy CD20DH4
37 Phan Trọng Đức CD20DH4
38 Dương Tuấn Huy cd20dh4
39 Lưu Thanh Phong CD20DH1
40 Ngô Văn Phương CD20DH1
41 Đặng Quyết Thắng CD20DH1
42 Võ Huỳnh Tấn Khoa CD20DH4
43 Trần Như Nhất CD20DH2

GVHD: Nguyễn Phong Lan
E: nguyenphonglan@tdc.edu.vn - P: 0913 632 150
STT Họ và tên: Lớp
1 THẠCH NHỰT HÀO CD20DH3
2 Nguyễn Thị Thanh Trúc CD20DH1
3 Tô Tấn Sang CD20DH1
4 NGUYỄN QUỐC BÌNH CD20DH1
5 Trần Minh Trọng DH4
6 Nguyễn Phan Hoàng Sơn 20DH04
7 Lê Thị Hồng CD20DH1
8 Nguyễn Song Toàn CD20DH1
9 BÙI THỊ THế Hạ CD20DH1
10 Trần Quốc Duy CD20DH1
11 Nguyễn Hữu Khoa CD20DH1
12 BÙI PHƯƠNG NAM CD20DH3
13 NGÔ XUÂN HOÀNG SƠN CD20DH01
14 Nguyễn Vũ Anh Thư CD20DH1
15 Bùi Hải Vi CD20DH1
16 Phạm Đức Duy CD20DH3
17 Nguyễn Thị Thu Phương CD20DH1
18 Tạ Duy Trung CD20DH4
19 Lê Ân Luân CD20DH1
20 Y SƠN cd20dh4
21 LÝ THÁI THANH CD20DH1
22 Nguyễn Văn Hiệp CD20DH4
23 Huỳnh Thị Thu Sương CD20DH2
24 NGUYỄN QUANG THOẠI CD20DH4
25 Tất Nghiệp Tấn CD20DH1
26 Phạm Công Thịnh CD20DH2
27 Nguyễn Thanh Huyền CD20DH1
28 Hà Quốc Đạt DH1
29 Nguyễn Anh Vũ CD20DH3
30 Nguyễn Nhật Thiên CD20DH4
31 Lưu Hồi Phong CD20DH3
32 Nguyễn Thành Trung CH20DH3
33 Phạm Ngọc Hiệp CD20DH3
34 Nguyễn Công Minh DH3
35 Vũ Đoàn Quang Huy CD20DH3
36 Đặng Trịnh Quốc Tuấn CD20DH3
37 Đặng Thị Ngọc Ý CD20DH3
38 cao an khiem CD20DH3
39 PHAN DUY HIẾU cd20dh4
40 Nguyễn Quang Thịnh CD20DH2
41 Đào Văn Thân CD20DH2
42 Lê Đỗ Thị Lệ Chi CD20DH2
43 VŨ MINH QUÂN CD20DH2
44 Nguyễn Trung Minh CD20DH2
45 Nguyễn Cao Tôn Bảo CD20DH2

GVHD: Đoàn Quốc Thuận
E: thuanqd@tdc.edu.vn - P: 0379 442 814
STT Họ và tên: Lớp
1 Lê Xuân Dương CD20DH4
2 Nguyễn Anh Pha CD2ODH1
3 Nguyễn Duy Khải CD20DH04
4 Nguyễn Duy Khải CD20DH04
5 Nguyễn Ngọc Dự CD20DH4
6 Nguyễn Ngọc Kim Ngân CD20DH3
7 Đặng Thị Thùy Linh CD20DH1
8 Phan Thi Tu Uyên CD20DH1
9 Trương Văn Thức CD20DH1
10 Trần văn Tài CD20DH4
11 Hà Đặng Phương Thanh CD20DH1
12 Phạm Thị Bích Thủy CD20DH1
13 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG CD20DH1
14 nguyên ngọc luân CD20DH1
15 Nguyễn Phan Thái Châu CD20DH03
16 Nguyễn Văn Thảo CD20DH1
17 Nguyễn Thị Mai Linh CD20DH4
18 Nguyễn Phương Ngọc CD20DH1
19 Nguyễn Thị Yến Như CD20DH1
20 Trần Minh Nhí CD20DH4
21 Trần Thị Thủy Linh CD20DH2
22 Bùi Thị Thanh Trúc CD20DH1
23 Nguyễn Thị Bích Thoa CD20DH1
24 NGUYỄN VĂN TRỌNG CD20DH4
25 nguyễn hữu trí CD20DH1
26 Lê Nguyễn Đình Hưng CD20DH2
27 Nguyễn Kim Thanh Tuyết CD20DH1
28 Đinh Minh Trung CD20DG2
29 Đào Văn Duệ CD20DH2
30 Nguyễn Lộc Thành CD20DH3
31 Nguyễn thị ngọc Mai CD20DH3
32 Nguyễn thành trung CD20DH3
33 Hoàng Trọng Bảo Tuyến DH3
34 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên CD20DH4
35 Nguyễn Phạm Quốc Đạt CD20DH4
36 Huỳnh Tấn Ngọc Tuấn CD20DH4
37 Nguyễn Hoàng Tuyết Trâm CD20DH4
38 BÙI THÀNH DUYÊN CD20DH3
39 Thạch Chí Khang CD20DH2
40 Trần Ngọc An Khang 20211DH2
41 Đinh Văn Đủ CD20DH4
42 Lương Thị Diệu Thảo CD19DH4

GVHD: Lê Diên Tâm
E: tamld@tdc.edu.vn - P: 0909739329
STT Họ và tên: Lớp
1 Tô Văn Thành CD20DH2
2 Nguyễn Thị Thùy Dương CD20DH2
3 Võ Ngọc Sơn CD20DH2
4 Huỳnh Nhã Thanh CD20DH2
5 LÊ ĐỨC HUY CD20DH1
6 NGUYỄN NGỌC HOÀNG NGUYÊN CD20DH2
7 Trương Minh Dương CD20DH2
8 Nguyễn Tiến Vương CD20DH2
9 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn CD20DH2
10 Phạm Vĩ Nhi CD20DH1
11 Nguyễn Ngọc Đăng  
12 Nguyễn Thị Thuỳ Trang CD20DH2
13 Trần Thị Trang CD20DH2
14 Trương Trí Nguyên CD20DH2
15 Nguyễn Hữu Minh CD20DH4
16 Huỳnh Phi Long CD20DH2
17 Nguyễn Trọng Chương CD20DH4
18 Nguyễn Trọng Nghĩa CD20DH2
19 Lưu Tấn Lộc CD20DH2
20 Nguyễn Kiều Uyên CD20DH2
21 Nguyễn Minh Khang CD20DH2
22 Trần Thị Hường CD20DH2
23 Nguyễn Thị Quỳnh Phương CD20DH2
24 Trần Minh Toàn CD20DH4
25 Lê Ngọc Hoài Ân CD20DH2
26 Nguyễn Thị Hồng Nhung CD20DH3
27 Trần Lý Phi Long CD20DH2
28 Võ Thanh Tùng Cd19DH1
29 Đoàn Thanh Hào CD19DH3
30 Nguyễn Thành Nghiệp CD19DH4
31 BÙI THÀNH DUYÊN CD20DH3

GVHD: Lê Thị Cẩm Tú
 - P: 0989366612
STT Họ và tên: Lớp
1 Võ Văn Đạt CD20DH2
2 Đỗ văn quang Cd20dh2
3 Đàm Thị Quỳnh Như CD20DH3
4 Nguyễn Thị Mộng Quỳnh cd20dh1
5 Đỗ Quang Nhật CD20DH3
6 Vũ Thanh Phương CD20DH3
7 Nguyễn Thị Hồng Châu CD20DH3
8 Phạm Lê Quỳnh Trang CD20DH2
9 Hồ Thành Lãm CD20DH3
10 Nguyễn Gia Huy CD20DH4
11 Trần Nguyễn Gia Hân CD20DH4
12 Hồ Tấn Dương CD20DH3
13 Nguyễn Ân Đức CD20DH2
14 Nguyễn Duy Vinh CD20dh4
15 Bùi Trường Thịnh CD20DH3
16 Đỗ Kha Nhi CD20DH2
17 Trần Ngọc Quang Nhật CD20DH3
18 Vũ Thành Thiện Nhân CD20DH3
19 Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc CD20DH3
20 Trần Minh Nhật CD20DH3
21 ĐỖ VĂN HIỆU CD20DH3
22 Trần Tấn Quốc CD20DH3
23 NGUYỄN VĂN SÂM CD20DH3
24 Đoàn Văn Dũng CD20DH1
25 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG CD20DH3
26 Trần Thị Mỹ Lài CD20DH3
27 Nguyễn Trọng Tình CD20DH3
28 Nguyễn Thị Thu Hường CD20DH3
29 Trương Trí Tín CD20DH3
30 Đặng Quang Huy CD20DH2
31 Trần Thị Cẩm Vân CD20DH4
32 LƯU TOÀN THẮNG CD20DH2
33 Nguyễn Huy Mỹ Linh DH2
34 Nguyễn Gia Huy CD20DH4
35 Nguyễn Lê Quất Cd20dh2
36 Văn Tấn Thống CD20DH2
37 Lê Quách Lĩnh CD20DH1
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở