Danh sách trúng tuyển Chương trình CNTT IT-TFT Nhật Bản 2021

Danh sách trúng tuyển Chương trình CNTT IT-TFT Nhật Bản 2021

16
10
'21

FIT-TDC chúc mừng các bạn đã trúng tuyển chương trình Công nghệ thông tin theo mô hình gắn kết với doanh nghiệp và trường Cao đẳng Nhật Bản năm 2021.

 


Các sinh viên vui lòng xem danh sách bên dưới và nếu có thay đổi gì thì phản hồi trước 18:00 ngày 16/10/2021.
Sau thời gian trên, mọi yêu cầu sẽ không được giải quyết.
Thứ tự phỏng vấn MSSV Họ Tên 氏名(カタカナ) Lớp (cũ)
1 21211TT3131 Lê Văn  Hiếu レ.バン.ヒュー CD21TT4
2 21211TT1013 Chu Đình  Hạnh チュ.ヂィン.ハン CD21TT4
3 21211TT3235 Trịnh Quốc  Thái チイン.コック.タイ CD21TT4
4 21211TT0806 Đặng Thị Bích  Ngọc ダン.テイ.ビック.ゴック CD21TT4
10 21211TT1387 Lê Minh  Triều レ.ミン.タム CD21TT5
11 21211TT3319 Trần Thị  Hạnh チャン.ティ.ハン CD21TT5
12 21211TT3849 Võ Minh  Thịnh ヴォ.ミン.ティン CD21TT5
15 21211TT0455 Đỗ Nguyễn Minh  Khải ド.グエン.ミン.カイ CD21TT5
17 21211TT0042 Nguyễn Nhật  Trường グエン.ニャット.チュオン CD21TT1
           
20 21211TT2224 Vũ Nguyễn Phương  Anh ヴー.グエン.フォン.アン CD21TT1
21 21211TT0588 Lê Nam  Khánh レ.ナム .カン CD21TT2
22 21211TT4483 Võ Thị Kiều  Anh ヴォ.ティ.キュー.アン CD21TT2
23 21211TT0522 Lưu Long  Hải ルー.ロン .ハイ CD21TT2
25 21211TT1904 Nguyễn Bá  Đạt グエン.バー .ダット CD21TT7
28 21211TT4234 Đỗ Phan Duy  Hùng ド.ファン.ジウイ.フング CD21TT7
29 21211TT4244 Nguyễn Võ Bảo  Phi グエン.ヴォ.バオ.フィ CD21TT7
34 21211TT2356 Nguyễn Văn Lê  Sơn グエン.バン.レ.ソン CD21TT9
40 21211TT4605 Nguyễn Thị  Hồng グエン.テイ.ホン CD21TT8
41 21211TT4494 Nguyễn Hồng  Phúc グエン.ホング.フック CD21TT8
43 21211TT4420 Hà Minh  Hiếu ハ.ミン.ヒュー CD21TT8
44 21211TT4651 Nguyễn Minh  Tân グエン.ミン.タン CD21TT8
49 21211TT4205 Trịnh Minh  Khoa チィン.ミン.コア CD21TT10
           
51 21211TT4821 Lê Thành  Thái レ.タイン.タイ CD21TT10
52 21211TT4830 Lâm Lại Gia  Bảo ラム.ライ.ザー.バオ CD21TT10
56 21211TT4362 Lê Tất  Thắng レ.タット.タング CD21TT10
58 21211TT4678 Nguyễn Hoàng  Kính グエン.ホアン.キィン CD21TT10
59 21211TT4504 Nguyễn Đức  Minh グエン.ドゥック.ミン CD21TT3
60 21211TT1068 Nguyễn Gia  Nghiêm グエン.ザー.ギエム CD21TT3
61 21211TT3483 Nguyễn Anh  Huy グエン.アィン.フィ CD21TT3
65 21211TT3428 Lê Thanh  Hùng レ.タイン.フング CD21TT6
66 21211TT4157 Nguyễn Tấn  Dũng グエン.タン.ズン CD21TT6
67 21211TT2801 Đỗ Quốc  Kiệt ド.コック.キエット CD21TT6
68 21211TT3869 Huỳnh Anh  Tuấn フイン.アィン.トゥアン CD21TT6

Từ tuần sau (thứ hai, 18/10/2021), các bạn sẽ bắt đầu học theo thời khóa biểu lớp mới (CD21TT11) như sau:


Các bạn không có tên trong danh sách, Khoa Công nghệ thông tin chân thành cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia chương trình. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực và học tốt chương trình hiện tại.
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở