FIT-TDC tổ chức hội đồng báo cáo nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm 2021

FIT-TDC tổ chức hội đồng báo cáo nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm 2021

05
12
'21

Ngày 30/10/2021, đã diễn ra hội đồng báo cáo nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm 2021

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được FIT-TDC khuyến khích sinh viên tìm tòi và nghiên cứu.
Chiều ngày 30/11/2021, FIT-TDC tổ chức hội đồng báo cáo nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin với 2 đề tài:

Đề tài 1: "Phát triển ứng dụng web quản lý công việc"
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Triết – CD18TT4
GV hướng dẫn: thầy Nguyễn Huy Hoàng 
Đề tài 2: "Xây dựng website để tổ chức các cuộc thi trực tuyến cho sinh viên TDC"
Chủ nhiệm: Trần Minh Phúc - CD18TT4
GV hướng dẫn: cô Bùi Thị Phương Thảo

Các thành viên hội đồng bao gồm:
Thầy Lê Diên Tâm - Trưởng Khoa
Cô Phan Thị Thể - Phó Trưởng Khoa
Bùi Thị Phương Thảo - Giảng Viên
Cô Nguyễn Thị Hồng Mỹ - Giảng Viên
Thầy Phan Gia Phước - Giảng Viên
Thầy Phan Thanh Nhuần - Giảng Viên

Đề tài tập trung xây dựng ứng dụng web hỗ trợ các công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên học tại TDC.

Giao diện đề tài 1 - sv Nguyễn Minh Triết
Giao diện đề tài 2 - sv Trần Minh Phúc
 
Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao trong việc ứng dụng vào công tác quản lý của Khoa Công Nghệ Thông Tin. Kết quả đề tài cũng được hội đồng đánh giá và cho điểm cao.
 
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2021
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở