Hội thao SV Khoa CNTT Năm học 2023-2024

Hội thao SV Khoa CNTT Năm học 2023-2024

01
12
'23

Hội thao do Đoàn Hội trường phối hợp với Đoàn Hội khoa CNTT tổ chức cho SV Khoa CNTT trong năm học 2023-2024

Theo kế hoạch của Đoàn Hội Khoa Công nghệ thông tin, vào lúc 6h45 ngày 1/12/2023-2/12/2023, Đoàn hội Khoa CNTT sẽ tổ chức hội thao Sinh viên theo lịch thi đấu như sau:

Lịch thi đấu của bảng A

Lịch thi đấu của bảng B
Lịch thi đấu của bảng C
Lịch thi đấu của bảng D
Khoa CNTT

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở