Tập đoàn Freesia thảo luận cùng TDC chuẩn bị các hoạt động tiếp theo cho chương trình CNTT Nhật Bản

Tập đoàn Freesia thảo luận cùng TDC chuẩn bị các hoạt động tiếp theo cho chương trình CNTT Nhật Bản

17
02
'22

Ngày 17/02/2022, TDC và tập đoàn Freesia tổ chức cuộc họp trao đổi, thảo luận giữa lãnh đạo hai bên và các thành viên liên quan.

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và Tập đoàn Freesia, trên cơ sở các hoạt động hợp tác giữa TDC và tập đoàn Freesia xuyên suốt trong nhiều năm, nhằm tổng kết lại các công việc đã thực hiện, cũng như trao đổi sâu và cụ thể hơn các hoạt động hợp tác trong tương lai.
Hôm nay, TDC và tập đoàn Freesia tổ chức cuộc họp trao đổi, thảo luận giữa lãnh đạo hai bên và các thành viên liên quan.

Về phía trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, xin được trân trọng giới thiệu sự tham gia của:
Thầy Võ Long Triều – Hiệu trưởng nhà trường
Phạm Ngọc Tường – Phó hiệu trưởng nhà trường
Thầy Võ Thành Trung – Trưởng phòng Quản lý đào tạo
Thầy Lê Diên Tâm – Trưởng Khoa CNTT
Phan Thị Thể – Phó Trưởng Khoa CNTT
Thầy Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT
Thầy Cao Trần Thái Anh – Trưởng Bộ môn Mạng máy tính, Khoa CNTT
Trần Thảo Nguyên – Bộ phận Hợp tác quốc tế nhà trường
Vá các giảng viên đang giảng dạy các lớp chương trình CNTT Nhật Bản

Về phía tập đoàn Freesia, xin được trân trọng giới thiệu:
Ông Tomihiro Suzuki – Giám đốc tập đoàn Freesia
Ông Nguyễn Khắc Tuân – đại diện tập đoàn Freesia tại Việt Nam
Buổi họp trao đổi, thảo luận giữa TDC và tập đoàn Freesia
Thầy Võ Long Triều - hiệu trưởng nhà trường có đôi lời phát biểu chào mừng gửi đến tập đoàn Freesia.
Thầy Võ Long Triều - hiệu trưởng nhà trường phát biểu chào mừng gửi đến tập đoàn Freesia.
Ông Tomihiro Suzuki - Giám đốc tập đoàn Freesia có đôi lời phát biểu gửi đến TDC.
Ông Tomihiro Suzuki, Giám đốc tập đoàn Freesia có đôi lời phát biểu gửi đến TDC
Để có cái nhìn tổng quát về tình hình học tập của 3 khóa tuyển sinh cho chương trình CNTT theo mô hình gắn kết với doanh nghiệp và trường Cao đẳng Nhật Bản, Khoa Công Nghệ Thông Tin đã có báo cáo sơ nét tổng kết về hoạt động đào tạo của chương trình.
Khoa Công Nghệ Thông Tin báo cáo sơ nét tổng kết về hoạt động đào tạo của chương trình
Chương trình ngành CNTT theo mô hình gắn kết với doanh nghiệp và trường Cao đẳng Nhật Bản là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc cho mối quan hệ hợp tác giữa TDC và tập đoàn Freesia.
TDC và tập đoàn Freesia cùng nhau chụp hình lưu niệm
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở