Thông báo về việc đăng ký học trả nợ các học phần trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo về việc đăng ký học trả nợ các học phần trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

03
11
'21

Thông báo về việc đăng ký học trả nợ các học phần Mạng máy tính, Tin học, Thiết kế mẫu 1, Trang trí và Luật xa gần trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

   Các bạn SV khoa CNTT ơi, bạn nào còn nợ HP trên đăng ký trả nợ trong học kỳ 1 NH2021-2022 làm đơn đăng ký học phần bổ sung (scan chữ ký vào đơn) và gửi về cho cố vần học tập
   Thời hạn: từ nay đến hết ngày 07/11/2021 để gửi về khoa CNTT.
   Các bạn lưu ý khi đăng ký để tránh bị trùng TKB đang học, các bạn xem kỹ TKB bên dưới nhé. Mẫu đơn SV vào trang online.tdc.edu.vn mục biểu mẫu.

FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở