Thông tin Cố vấn học tập của Khóa 2023

Thông tin Cố vấn học tập của Khóa 2023

14
09
'23

Thông tin Cố vấn học tập của Khóa 2023 https://forms.gle/4xnWWinfmFvz75wK8

Khoa CNTT - Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức chào mừng các bạn tân sinh viên Khoa CNTT - Khóa 2023

Danh sách Cố vấn học tập của Khóa 2023
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iIkojXlpvotL5N-0_dIsqRj-Sqd-Lp-SeW41jlVMuSg/edit#gid=1033423657


Sinh viên Khóa 2023 tham gia vào nhóm Zalo đã được tạo để được trao đổi - chia sẻ - hướng dẫn tận tình từ Cố vấn học tập

Khoa CNTT

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở