Thiết kế nhận diện thương hiệu KOODOO

27
08
'14

Koodoo là thương hiệu bán bánh pizza nhanh tại Nga. Qua tay những nhà thiết kế chuyên nghiệp Koodoo có một hình ẳn thân thiện và dễ thương.

Koodoo là thương hiệu bán bánh pizza nhanh tại Nga. Qua tay những nhà thiết kế chuyên nghiệp Koodoo có một hình ẳn thân thiện và dễ thương.

 

 

 

 

koodoo-20

 

 

 

koodoo-17

 

 

 

koodoo-01

 

 

 

koodoo-19

 

 

 

koodoo-02

 

 

 

koodoo-04

 

 

 

koodoo-05

 

 

 

koodoo-06

 

 

 

koodoo-07

 

 

 

koodoo-08

 

 

 

koodoo-09

 

 

 

koodoo-10

 

 

 

koodoo-11

 

 

 

koodoo-12

 

 

 

koodoo-13

 

 

 

koodoo-14

 

 

 

koodoo-15

 

 

 

koodoo-16

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở