Trợ giảng lập trình - Part time

17
04
'18

Cơ hội việc làm thêm cho các bạn sinh viên có thu nhập vào 2 tháng hè. Cần 30 bạn sinh viên trợ giảng lập trình vào mùa hè. Khi vào làm sẽ đào tạo.

1. Bạn sẽ làm gì?
– Tham gia giảng dạy lập trình, sử dụng các ngôn ngữ:  PYTHON, SCRATCH, HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT, JAVA.
– Tham gia các buổi seminar, training.
– Thực hiện các công việc điều phối/triển khai khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

2. Bạn được gì?
Cơ chế đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia Teambuilding, đào tạo về chuyên môn thường xuyên liên tục

3. Bạn cần gì?
Sinh viên cao đẳng năm 2 hoặc 3 khoa Công nghệ thông tin
Có kiến thức về một trong các ngôn ngữ lập trình sau : PHP, PYTHON, JAVA, JAVASCRIPT, HTML, CSS, SCRATCH.
Kỹ năng thuyết trình.
Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh.
Có hiểu biết về STEAM là một lợi thế.

4. Liên hệ:
Nộp CV trực tiếp về mail: tuyendung@teky.edu.vn hoặc accountant.hcm@teky.edu.vn hoặc vandtt@teky.edu.vn
Call Ms. Linh: 0868029988

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Q.Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 3
Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 5
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 4

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở