Trợ giảng lập trình - Part time

17
04
'18

Cơ hội việc làm thêm cho các bạn sinh viên có thu nhập vào 2 tháng hè. Cần 30 bạn sinh viên trợ giảng lập trình vào mùa hè. Khi vào làm sẽ đào tạo.

1. Bạn sẽ làm gì?
– Tham gia giảng dạy lập trình, sử dụng các ngôn ngữ:  PYTHON, SCRATCH, HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT, JAVA.
– Tham gia các buổi seminar, training.
– Thực hiện các công việc điều phối/triển khai khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

2. Bạn được gì?
Cơ chế đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia Teambuilding, đào tạo về chuyên môn thường xuyên liên tục

3. Bạn cần gì?
Sinh viên cao đẳng năm 2 hoặc 3 khoa Công nghệ thông tin
Có kiến thức về một trong các ngôn ngữ lập trình sau : PHP, PYTHON, JAVA, JAVASCRIPT, HTML, CSS, SCRATCH.
Kỹ năng thuyết trình.
Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh.
Có hiểu biết về STEAM là một lợi thế.

4. Liên hệ:
Nộp CV trực tiếp về mail: tuyendung@teky.edu.vn hoặc accountant.hcm@teky.edu.vn hoặc vandtt@teky.edu.vn
Call Ms. Linh: 0868029988

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở