HTML5 – Cảm ứng trên các thiết bị di động

21
09
'14

Hiện nay các nhà phát triển đang phát triển để HTML5 ngày càng hoàn thiện hơn.

Hiện nay các nhà phát triển đang phát triển để HTML5 ngày càng hoàn thiện hơn và trong thời đại hiện nay các thiết bị cảm ứng phát triển mạnh và nhất là các smartphone cảm ứng như Iphone, Sony, HTC, Samsung, Motorola,...

Bên cạnh đó cũng có 1 số thư viện hỗ trợ chúng ta trong việc diễn hoạt và trình diễn trên mobile thông qua các sự kiện “event touch”, chúng ta có thể dựa vào bộ thư viện mà chúng ta yêu thích để phát triển và tùy chỉnh. 

Trong HTML5 hiện tại có hỗ trợ một số event touch như sau:

1.    ontouchcancel
2.    ontouchend
3.    ontouchenter
4.    ontouchleave
5.    ontouchmove
6.    ontouchstart

Một số thư viện hỗ trợ:

1.    Sencha Touch
2.    jQuery Mobile
3.    Kinetic
4.    jQTouch
5.    Và một số thư viện khác như DHTMLX Touch, MagicTouch, Titanium,  …

Tùy trưởng hợp và yêu cầu mà chúng ta nên cân nhắc sử dụng những thư viện nói trên:

1.    Do yêu cầu của khách hàng
2.    Do thư viện này không hỗ trợ mà các thư viện khác hỗ trợ (đòi hỏi phải hiểu nhiều thư viện)
3.    Hoặc chúng ta có thể viết thêm để sử dụng những gì mà thư viện không hỗ trợ...

So sánh một số ưu điểm và nhược điểm của những thư viện nói trên
•    jQTouch : là dễ dàng để sử dụng . Thích hợp trong việc xây dựng các ứng dụng cho iPhone với HTML, CSS, và JavaScript . jQTouch có một cách tiếp cận tiến bộ cung cấp một thiết lập cơ bản của các vật dụng và hình ảnh động. Tuy nhiên, hiệu suất của thư viện hoạt động không tốt.
•    jQuery Mobile : ra đời vào khoảng tháng 8 năm 2010 , nhưng vẫn được nhiều người biết đến do tính phổ biến, dễ hiểu và được nhiều lập trình viên sử dụng và viết các plugin bổ sung miễn phí. jQuery mobile mạnh hơn jQTouch về mặt hiệu suất, các hiệu ứng chuyển động tốt hơn. Nhưng jQuery mobile chưa được hoàn thiện ở giai đoạn hiện tại vì nó ra đời sau và còn khá non trẻ. Tuy nhiên, trong tương lai gần jQuery mobile có thể là 1 thư viện hỗ trợ mạnh mẽ công nghệ HTML5 cho các thiết bị di động cảm ứng.
•    Sencha Touch : là một thư viện có hiệu suất tốt hơn, bắt buộc sử dụng dữ liệu kiểu Json và tập trung vào việc xử lý các đối tượng DOM thay vì HTML như jQuery mobile và jQTouch.  Theo cộng đồng và tìm hiểu trên mạng thì đây là 1 thư viện tốt nhất hiện nay nhưng lại có tính phí. Việc sử dụng nó với phí l 299$/1 năm là một mặt hạn chế so với xu thế phần mềm mã nguồn mở hiện nay.
•    Kinetic : là 1 thư viện không tính phí, hoạt động ổn định và hỗ trợ người dùng viết ứng dụng HTML5 trên nền 2D và 3D với 2 phiên bản khác nhau và liên tục được cập nhật. Hỗ trợ mạnh mẽ các diễn hoạt trên nền HTML5, các phương thức quản lý và kiểm soát một đối tượng bất kỳ khi chúng được thêm vào khung vẽ. Tuy nhiên , hiệu suất hoạt động chưa tốt khi thực hiện trên 1 số điện thoại cấu hình thấp.
Dựa vào bảng so sánh trên, tùy vào trường hợp và ưu điểm của từng thư viện mà chúng ta có thể sử dụng chúng để hỗ trợ trong công việc.

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở