Khái quát về php framework

21
09
'14

Framework giống như 1 thư viện mã lệnh được xây dựng sẵn để chúng ta sử dụng.

Framework giống như 1 thư viện mã lệnh được xây dựng sẵn để chúng ta sử dụng. PHP framework là 1 giải pháp tuyệt vời cho các lập trình viên, giúp: giảm thiểu việc viết lại mã, tăng tốc quá trình phát triển ứng dụng, và chuẩn hóa mã lệnh khi xây dựng các ứng dụng web.

Framework là gì?
·        Một cấu trúc mới của ngôn ngữ giúp phát triển các phần mềm.
·        Một thư viện được xây dựng sẵn để người lập trình sử dụng.
·        Các chuẩn để xây dựng một framework:
o   MVC: có hỗ trợ Model-Control-View?
o   Multiple DB’s: làm việc được với nhiều loại database?
o   ORM: có hỗ trợ Object-Relation-Mapper?
o   Templates: có hỗ trợ cho template engine?
o   AJAX, validation, caching?
o   Auth Module: có module xác thực người dùng?
o   Module: tích hợp các module tiện ích như PDF,RSS…
o   EDPnew (Event Driven Programming): có hướng sự kiện
 
Tại sao chúng ta lại phải sử dụng framework?
·        Tăng tốc quá trình phát triển ứng dụng
·        Giảm thời gian và sự nỗ lực để có được một dự án.
·        Cung cấp sẵn các module cần thiết để xây dựng một project.
·        Dễ nâng cấp, sửa chữa do có sự phân hóa rõ ràng của mô hình MVC
 
Các thành phần cơ bản của một framework:
·        Code Library: thư viện source code giúp các lập trình viên tra cứu về lập trình. Hỗ trợ 30 ngôn ngữ lập trình: C#, Java, VB, PHP, Javascript…
·        Scripting Language: sử dụng ngôn ngữ kịch bản
·        API: sử dụng các hàm API xây dựng sẵn
 
Các PHP framework phổ biến hiện nay:
·        Zend Framework: có một cộng đồng phát triển rộng lớn, và nó tập trung phát triển ứng dụng web theo phong cách 2.0. Nó có các tính năng mạnh mẽ, phải có kiến thức sâu rộng về PHP để có thể sử dụng nó.
·        CakePHP: lựa chọn tuyệt vời cho các lập trình viên có kiến thức nâng cao về  . Một framework mạnh về khía cạnh rapid development, đẩy mạnh quá trình phát triển ứng dụng, có hệ thống hỗ trợ, tính đơn giản và môi trường mở cao
·        Symfony: nhằm mục đích giúp đỡ các lập trình viên nâng cao hơn các website doanh nghiệp, là một PHP framework mã nguồn mở, có đầy đủ tính năng cần thiết, nhưng lại hạn chế về mặt tốc độ so với các framework khác.
·        CodeIgniter: dễ hiểu, dễ sử dụng, hiệu suất cao, lý tưởng cho việc xây dựng các ứng dụng lưu trữ, chia sẻ dữ liệu. Phù hợp cho người mới làm quen với framework.
·        Seagull: một framework cực kỳ dễ sử dụng cho người mới cũng như chuyên gia về PHP, cung cấp mẫu ứng dụng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu, cung cấp các tùy chọn máy chủ để xây dựng ứng dụng web nhanh và dễ dàng.
 

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở