Tạo góc bo dễ dàng với jQuery Corner Plugin

21
09
'14

Corner plugin giúp bo tròn các thẻ HTML mà không cần dùng đến ảnh background. Plugin cung cấp cho bạn rất nhiều lựa chọn về bo góc.

Corner plugin giúp bo tròn các thẻ HTML mà không cần dùng đến ảnh background. Plugin cung cấp cho bạn rất nhiều lựa chọn về bo góc.Cách sử dụng
Trước tiên, bạn cần download jQuery và Corner plugin. Sau đó thêm vào trong thẻ <head> của trang web. Bạn có thể dowload corner plugin tại: http://malsup.github.io/jquery.corner.js

Các mẫu góc bo
Mặc định là góc bo tròn

Tuỳ chọn góc bo
Sử dụng top, bottom, left, right, tl, tr, bl, br để tuỳ chọn vị trí góc bo


Xác định kích thước góc bo
Thêm giá trị px để xác định kích thước góc bo


Lồng hiệu ứng


Chọn màu

Bạn có thể xem thêm các cách tuỳ biến của plugin corner trên trang: http://jquery.malsup.com/corner/

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở