Chương trình đào tạo

07
04
'17

Chương trình đào tạo tạo Khoa Công nghệ thông tin, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Chương trình bậc cao đẳng đầu tiên tại Việt Nam xây dựng theo CDIO - là mô hình đào tạo tiên tiến từ Hoa Kỳ & Thụy Điển.
Thẩm định bởi các doanh nghiệp CNTT, luôn cập nhật đáp ứng yêu cầu thực tế.
Sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp trong khi đang học và trước khi tốt nghiệp

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Q.Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 3
Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 5
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 4

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở