Tại sao chọn khoa CNTT?

07
04
'17

5 lý do chọn khoa CNTT - TDC

1. Thời gian đào tạo: 2,5 năm - học phí hợp lý
2. Thực tập doanh nghiệp khi đang học
3. Môi trường học tập xanh, sạch, hiện đại
4. Đảm bảo quyền lợi cho SV
5. Liên thông ĐH

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở